Wachttijden meest dringende PVB-vragen verkorten: al vanaf juli terbeschikkingsstellingen

30/06/2021

Met het Zorginvesteringsplan voorziet de Vlaamse Regering in extra budgettaire middelen en wil ze de al beschikbare middelen anders investeren. Het doel daarvan is om de meest dringende vragen van personen met een handicap versneld te kunnen beantwoorden en voldoende budget te verzekeren voor acute situaties en het persoonsvolgend budget na jeugdhulp voor jongvolwassenen. 

Persoonsvolgende budgetten voor meerderjarigen

Het gros van de extra middelen wordt versneld ingezet. De aanpak voor terbeschikkingstellingen in prioriteitengroep 1 ziet er als volgt uit: 

  • Wie een vraag heeft met als prioriteringsdatum 31.12.2019 of vroeger, zal het persoonsvolgend budget tussen midden juli en eind september 2021 ter beschikking krijgen. 
  • Voor vragen met een prioriteringsdatum van 01.01.2020 tot en met 31.12.2020, zullen de budgetten daarna stapsgewijs ter beschikking gesteld worden, afhankelijk van het afronden van de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget en het ontvangen van een definitieve beslissing tot toewijzing van een persoonsvolgend budget. De eerste terbeschikkingstellingen voor deze groep zullen tussen eind september 2021 en midden 2022 stapsgewijs verstuurd worden.
  • Voor vragen met een prioriteringsdatum vanaf 01.01.2021 waarvoor de aanvraagprocedure is afgerond en waarbij er een beslissing tot toewijzing is, wordt de wachttijd vanaf dan teruggebracht tot 18 maanden.

Daarnaast verankert de regering de nodige budgettaire middelen voor de ondersteuning van personen met een handicap in een acute situatie of de automatische toekenningen, en voor het persoonsvolgend budget na jeugdhulp voor jongvolwassenen. Of er mogelijkheden zijn voor vragen in prioriteitengroep 2 (PG 2), en wat die mogelijkheden zijn, wordt onderzocht. Om meer perspectief te bieden aan mensen met vragen in prioriteitengroep 3 (PG 3), wordt een deel van hen de komende maanden bevraagd. Daarbij wordt onder meer nagegaan of deze groep op de hoogte is van eventuele alternatieve ondersteuningsmogelijkheden die mogelijk al verlichting kunnen bieden.

Wat met de minderjarigen en RTH?

15% van de extra budgettaire middelen zullen worden ingezet voor minderjarigen. Rechtstreeks toegankelijke hulp wordt herwerkt. De toekenning van extra middelen zal gebeuren op basis van de nieuwe principes die passen binnen het nieuw te ontwikkelen RTH-kader. 

Maar...

Zelfs met de huidige en de vorige uitbreiding van financiële middelen is er duidelijk meer nodig om de wachtlijsten terug te dringen. Om extra middelen te genereren, ligt de focus ook op hervormingen of het (her)investeringsplan. Dat omvat een breed scala aan acties, zoals bijvoorbeeld de vereenvoudiging of herwerking van procedures bij de toeleiding of de hulpmiddelen, het preciezer laten aansluiten van het persoonsvolgend budget op de ondersteuning die gevraagd wordt in het ondersteuningsplan, een gerichtere inzet van middelen, een bevraging van mensen in prioriteitengroep 3, een uitbreiding en bijsturing van de rechtstreeks toegankelijke hulp, het bekijken van wat over de sectoren heen kan,...

Gratis opstart van budget bij bijstandsorganisatie

Heb jij een nieuw budget of krijg jij binnenkort jouw budget toegekend? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Zoom vzw voor hulp bij jouw opstart. Zo krijgt iedereen met een nieuwe terbeschikkingstelling het eerste jaar gratis lidmaatschap en gratis bijstand bij het zoeken naar en onderhandelen over hun ondersteuning. Als je ons contacteert, krijg je  binnen de 48 uur een eerste telefonisch contact en binnen de eerste veertien dagen kan je persoonlijke coach een afspraak plannen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over wachttijden. Contacteer ons hier.

Bron nieuwsbericht: VAPH

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Zoom organiseerde een teamdag en dit zijn de foto's!

Ons team en de raad van bestuur hebben elkaar wat beter leren kennen tijdens de heuse teamdag. Speeddates en brainstormsessies brachten iedereen dichter bij elkaar én gaven ideeën vorm. Dat dankzij het hele Zoom-team, maar ook De Verenigingscoach Joris.

Hogere kilometervergoeding voor assistenten en vrijwilligers

Sinds 1 juli bedraagt het maximumbedrag voor de kilometervergoeding van vrijwilligers en assistenten 0,3707 euro per kilometer. Daarvoor was dat nog maximaal 0,3542 euro per kilometer. Dat bedrag geldt tot 30 juni 2022.

Getuigenis: "Ik ben heel blij met mijn nieuwe gezin"

Annie is al sinds het begin deel van de Zoom-familie, maar daarvoor was ze lid van een andere bijstandsorganisatie. Wij zijn heel blij dat we Annie al zolang mogen helpen bij het invullen van haar persoonsvolgend budget. “Ik ben heel tevreden over de hulp van Zoom”, zegt Annie.

Deelplatform voor fietsen voor mensen met een beperking #GFietst

Ken jij het nieuwe deelplatform voor G-fietsen al? Op #GFietst kan je nu alle aangepaste fietsen vinden en boeken.