Belangrijke mededeling over verandering gsm-nummers

23/02/2021
Wil je Zoom vzw in de regio Antwerpen telefonisch bereiken, dan kan je terecht op het nummer van Eef Bellon: 0468 408 401. Het nummer van Zoom-coördinator Bert Goossens is 0497 059 005.

Forfaitaire onkostenvergoeding vrijwilligers gewijzigd

3/02/2021
Sinds1 januari 2021 bedraagt de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers maximaal 35,41 euro per dag.

Ondersteunend kader bij dienstonderbrekingen door COVID

26/01/2021
Het VAPH biedt richtlijnen aan gebruikers en voorzieningen om over onderbrekingen in dienstverlening te onderhandelen. Er blijft uitgegaan worden van de zorg zoals die is overeengekomen in de Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO).

Ook in 2021 tot 25,5% budgetoverschrijding mogelijk om meerkosten COVID-19 te betalen

25/01/2021
Ook in 2021 wordt aan houders van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget de mogelijkheid geboden om hun jaarbudget te overschrijden om de extra zorgkosten in het kader van corona te vergoeden.

Planning jaarbudget 2021: gewijzigde beheerskost sinds 1/1/2021

24/01/2021
Eind vorig jaar besloot minister Beke ondanks een negatief advies van onder andere het Raadgevend Comité om de beheerskosten te verlagen van 11,94% naar 10,35%. Het uitvoerend besluit over die besparing liep vertraging op en werd pas na de kerstvakantie gecommuniceerd.

OPINIE: besparing op beheerskost = besparing op zorg!

24/01/2021
Deze besparing hing al langere tijd in de lucht. Ondanks een negatief advies vanwege het Raadgevend Comité, aangestuurd door de inspanningen van de verenigde bijstandsorganisaties, heeft het beleid doorgezet met het verminderen van de beheerskost. Dat betekent in praktijk voor sommige budgethouders 1.000 euro en meer besparen op hun zorg.