COMMUNICATIE VAPH OVER DEADLINE INDIENEN KOSTEN PVB en PAB

29/09/2022
Sinds 2022 hanteert het VAPH een zeer strikte deadline voor het indienen van kosten. Na 31 maart worden slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden nog kosten van het vorige jaar aanvaard. Voordien bestond er een soepelere regeling.
Zoom onderhandelt samen met de andere BSOs met het VAPH en de Vlaamse dienst voor Begroting om toch in meer situaties nog rechtzettingen te kunnen doorgeven.

INDEXAANPASSINGEN MINIMUMLOON ASSISTENT (update najaar)

29/09/2022
Tot eind januari was het minimumloon voor een assistent 12,58 € per uur. Sinds 1 september is dat 13,55 € geworden. Dit is al de vierde indexaanpassing dit jaar. Opgelet: jouw PAB/PVB wordt pas volgend jaar geïndexeerd, kijk zeker na of je in 2022 nog voldoende budget hebt.

PRESENTATIES van ons webinar 'werkgeverschap' ism Securex

29/09/2022
Op 28 september organiseerde Zoom vzw een webinar ism Securex over assistentie via werkgeverschap. Je vindt hier de presentaties terug.

INFOLIJN ZOOM VZW NIET BEREIKBAAR OP MAANDAG 19 SEPTEMBER

31/08/2022
De infolijn (0468/406 606 en info@zoomvzw.be ) zijn uitzonderlijk niet bemand op maandag 19 september. Ook de coaches zijn niet telefonisch bereikbaar: we houden onze teamdag!

NIEUWE COORDINATOR FOVIG DROOMT VAN EEN GROTE INCLUSIEVE WERELD:  FLORIS DE VLOO

31/08/2022
Nieuwe coördinator van Fovig, Floris De Vloo, droomt van een grote inclusieve wereld.

Gratis starttraject voor nieuwe budgethouders: afspraak binnen de 14 dagen

29/10/2021
Het VAPH wil het belang van bijstand bij het starten en het correct gebruik van je zorgbudget in de verf zetten. Om budgethouders te stimuleren om hun PVB of PAB snel en correct in te zetten, is het opstarttraject via een bijstandsorganisatie gratis gemaakt. Dat geldt enkel voor wie nog geen budget had. Budgethouders met een verhoging van PVB/PAB betalen dus nog steeds vanuit hun budget voor de opstart. Bij Zoom krijg je een eerste afspraak aan huis binnen de 14 dagen na aanmelding.