Powerpoint infosessies Vrijwilligerswerk ism FOCUS

11/11/2020
In oktober organiseerde Zoom ism vrijwiliigersorganisatie Foxus op Emancipatie infosessies over vrijwilligerswerk. Niet alleen nuttige info over wetgeving en mogelijkheden over vrijwilligersvergoedingen, ook de uitleg over hoe je dit met je PVB/PAB kan betalen.

Nieuwe ZOOM vzw coach regio Limburg: Larissa Bervoets!

29/11/2020
Het Zoom team breidt verder uit...

KLACHTENPROCEDURE ZOOM vzw

19/01/2020
Vragen, wensen, opmerkingen, uitingen van ongenoegen van de gebruiker worden liefst in een onmiddellijk contact van medewerker tot gebruiker aangepakt en in dialoog besproken. Een klacht omschrijven we als een ernstige ontevredenheid van de gebruiker over een aspect van de werking, inhoudelijk of organisatorisch. Deze melding van ontevredenheid kan zowel mondeling als schriftelijk geuit worden.
We nemen klachten ernstig en zorgen er voor dat er binnen een redelijke termijn een antwoord wordt gegeven.