Klachtenprocedure Zoom vzw

19/01/2020
Vragen, wensen, opmerkingen, uitingen van ongenoegen van de gebruiker worden liefst in een onmiddellijk contact van medewerker tot gebruiker aangepakt en in dialoog besproken. Een klacht omschrijven we als een ernstige ontevredenheid van de gebruiker over een aspect van de werking, inhoudelijk of organisatorisch. Deze melding van ontevredenheid kan zowel mondeling als schriftelijk geuit worden.
We nemen klachten ernstig en zorgen er voor dat er binnen een redelijke termijn een antwoord wordt gegeven.