Webinars: Opstarten en gebruiken van jouw budget

28/07/2022
Zoom organiseert dit najaar weer webinars over het opstarten en het gebruiken van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en een persoonsvolgend budget (PVB).

Lisa onderzoekt impact van wachttijd persoonsvolgend budget

27/07/2022
Student van UGent Lisa Schatteman wil met masterproef een concreter beeld krijgen van hoe mensen met een beperking de wachtperiode ervaren en invullen.

Zorggarantie eindigt bij verhoging budget of wijziging IDO

27/07/2022
Voor wie in 2017 een PVB uit transitie kreeg, engageerde de voorziening zich om dezelfde zorg te blijven bieden bij ongewijzigde IDO. Dus ook als het PVB daalde of steeg door correctiefase 1 en 2. Wie een budgetverhoging krijgt of andere ondersteuning vraagt in een nieuwe IDO, heeft die zorggarantie niet meer. Zoom vzw staat je bij om een juiste overeenkomst te sluiten!

Ledenvoordelen bij Zoom vzw: Securex, Liantis en Agilitas

27/07/2022
Zoom-leden kunnen elke werkdag een beroep doen op al onze expertise over het PVB en PAB via de infolijn. Daarnaast zijn er ook voordelige tarieven en kortingen bij partners zoals Securex, Liantis en Agilitas.

1100 personen uit prioriteitengroep 2 krijgen eerst helft van budget of meervraag

26/07/2022
1100 personen uit prioriteitengroep 2 krijgen binnenkort de helft van hun gevraagde budget of hun meervraag toegekend.

Prijzen voor intensieve bijstand en forfait verplaatsingen

26/07/2022
Na de vorige prijsaanpassing eind 2019, past Zoom vzw de prijzen voor intensieve bijstand en de bijdrage voor vervoer aan: zo worden verschillende indexsprongen, VIA6-akkoord en minder subsidie opgevangen.