Huisbezoeken in de huidige corona-omstandigheden

30/11/2021
Onze coaches mogen nog steeds bij jou op huisbezoek komen, ondanks de verstrengde coronamaatregelen. Met enkele kleine aandachtspunten (zoals ventilatie en mondmasker) kunnen we het voor iedereen zo veilig mogelijk maken.

Getuigenis: "Een VillaVip is een puzzel waar veel tijd in geïnvesteerd wordt"

29/11/2021
VillaVip zag in 2016 het levenslicht en sinds de eerste woning, is er nog niet veel veranderd aan het concept. Het bewijs dat het goed is. “We onderzoeken altijd of er een match is tussen het zorgkoppel, de andere bewoners en de kandidaat-bewoner", zegt initiatiefnemer Michiel Maeyaert. "Zoom is daarbij een goede partner. Doordat jullie goed weten wat wij kunnen en niet kunnen, is er ook telkens een match met de kandidaat die jullie met ons in contact brachten.”

Vormingsdag rond natuurbeleving en toegankelijkheid

24/11/2021
Zoom-collega Ineke volgde onlangs een vormingsdag over natuurbeleving en toegankelijkheid. Die vond plaats in duurzaam educatiepunt De Vroente in Kalmthout. De dag toonde aan hoe evenementen en plaatsen toegankelijk voor iedereen kunnen worden gemaakt, ongeacht de beperking.

Budgetbesteding kijkt nauwer toe op kosten voor 'klusjes' en tuinwerk

24/11/2021
Klusjes blijven mogelijk, ook als aparte overeenkomst, maar worden gemonitord gedurende zes maanden om na te gaan welke ondersteuningstaken als ‘klusjes’ worden onderverdeeld. Nadien wordt dat geëvalueerd.

Verhoging van budgetlijn voor eindejaarspremie

23/11/2021
Voor elke voltijdse werknemer werd de budgetlijn 2020 verhoogd met 486,92 euro voor de vergoeding van de eindejaarspremie en de patronale RSZ. Dat geldt enkel voor wie een assistent tewerkstelt met een arbeidsovereenkomst.

Zoom blijft bereikbaar tijdens de kerstvakantie

23/11/2021
De Zoom-coaches blijven aan de slag tijdens de feestdagen. Enkel op 24 en 31 december is onze infolijn niet bereikbaar.