Indexatie PVB's en PAB's 2022: meer besteding in je budget

26/11/2022
In 2022 werd de spilindex 4 keer overschreden. De lonen van assistenten met een arbeidsovereenkomst zijn dus al met 8% gestegen. Daarom besloot de Vlaamse regering uitzonderlijk om de budgetten voor 2022 alsnog te verhogen. De cashbesteding van een PVB wordt met 3,204% verhoogd en een PAB met 3,56% verhoogd.

Online vormingsmomen over starten met je PVB

30/10/2022
Oà 14 december organiseren we een webinar over PVB en bijklussen.

Teken de petitie van Luna voor betere terugbetaling van sondevoeding

28/10/2022
Steun Luna en haar ouders in hun strijd voor betere terugbetaling van sondevoeding. Die is levensnoodzakelijk voor Luna maar ook voor zovele anderen.

VIND DE ONDERSTEUNING DIE JE NODIG HEBT, MET EN ZONDER BUDGET.

28/10/2022
Zorgwijs is een digitaal platform voor mensen met een beperking die op zoek zijn naar ondersteuning op maat. Op www.zorgwijs.be vind je een aanbod van ondersteuning dat je met het persoonsvolgend budget (PVB) kan betalen. Sinds deze zomer is ook het aanbod van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) op Zorgwijs beschikbaar.

Verplichte eindejaarspremie voor assistenten die met een arbeidsovereenkomst werken

30/10/2022
Als budgethouder ben je verplicht om een eindejaarspremie te betalen aan jouw persoonlijke assistent en individuele begeleider met arbeidsovereenkomst. Ook voor 2022 moet je dat dus opnieuw doen.

Prestaties vrijwilligerswerk bij Focus op Emancipatie en bijklussen via Trixxo Exxtra tijdig doorgeven

30/10/2022
Wie gebruik maakt van de diensten van Focus op Emancipatie of Trixxo Exxtra, moet de prestaties van 2022 voor 8 december doorgeven voor facturatie in 2022. Prestaties die na 8 december worden doorgegeven, kunnen niet meer gegarandeerd verwerkt worden dit jaar. Als zij pas in 2023 verwerkt, gefactureerd en uitbetaald worden, komen deze inkomsten op het maximum totaal van dat fiscaal jaar.