Lisa onderzoekt impact van wachttijd persoonsvolgend budget

27/07/2022

Hoe vullen personen met een beperking de wachttijd tot het verkrijgen van een persoonsvolgend budget in? Van welke vormen van ondersteuning maken ze in die periode gebruik? Hoe en in welke mate neemt het netwerk de ondersteuning op zich? Wat is de invloed van de wachtperiode op de bestaanskwaliteit van de betrokkenen? Dat zijn allemaal vragen die bij UGent-student Lisa naar boven komen als ze via de media en uit onderzoek informatie krijgt over de wachtlijsten bij de persoonsvolgende financiering.

Interviews

Met haar masterproef wil ze een aantal van die vragen beantwoorden. "Ik wil voornamelijk proberen om een concreter beeld te krijgen van hoe mensen met een beperking en hun netwerk die wachtperiode ervaren en invullen", zegt Lisa. "Aan de hand van kwalitatieve interviews wil ik mensen die op de wachtlijst staan, daarover bevragen." Het interview gaat over de ervaring van de wachtperiode, welke en hoeveel ondersteuning er beschikbaar is en de invloed van dat alles op de levenskwaliteit.

Hoe deelnemen?

Om de interviews te kunnen afnemen, zoekt Lisa meerderjarige personen die zelf op de wachtlijst staan of ouders van een meerderjarige persoon die op de wachtlijst staat en bereid is/zijn om erover te praten. Dat kan zowel op een anonieme manier als met vermelding van de eigen naam.

Indien jij bereid bent om geïnterviewd te worden, vragen heeft of nog meer informatie wenst, kan je Lisa contacteren op het e-mailadres: Lisa.Schatteman@UGent.be.

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Webinars: Opstarten en gebruiken van jouw budget

Zoom organiseert dit najaar weer webinars over het opstarten en het gebruiken van een PAB en een PVB.

Lisa onderzoekt impact van wachttijd persoonsvolgend budget

Student van UGent Lisa Schatteman wil met masterproef een concreter beeld krijgen van hoe mensen met een beperking de wachtperiode ervaren en invullen.

Zorggarantie eindigt bij verhoging budget of wijziging IDO

Voor wie in 2017 een PVB uit transitie kreeg, engageerde de voorziening zich om dezelfde zorg te blijven bieden bij ongewijzgde IDO. Dus ook als het PVB daalde of steeg door correcitefase 1 en 2.

Ledenvoordelen bij Zoom vzw: Securex, Liantis en Agilitas

Als lid bij Zoom vzw krijg je een voordelig tarief bij Securex, krijg je korting op de opstartkost bij Liantis en een korting bij Agilitas.