Goed nieuws: gratis bijstand bij opstart van nieuw budget

26/04/2021

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke biedt budgethouders vanaf nu in het opstartjaar de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van bijstand. Zo krijgt vanaf nu iedereen met een nieuwe terbeschikkingstelling het eerste jaar gratis lidmaatschap en gratis bijstand bij het zoeken naar en onderhandelen over hun ondersteuning.

Dat initiatief komt er door de vaststelling dat velen die voor het eerst over een budget beschikken er moeite mee hebben om dat van bij het begin maximaal en binnen de vier maanden op te starten. Het is niet eenvoudig om de adminsitratie met het VAPH correct te laten verlopen.

Onderhandelen over overeenkomsten en die afsluiten of assistenten in dienst nemen, dat is voor niemand vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is het belangrijk voor budgethouders om de aanbieders en de mogelijkheden te vinden die het beste bij hen passen. Dit initiatief leidt ertoe dat nieuwe budgethouders zich in hun opstartjaar gratis kunnen laten bijstaan. De bijstandsorganisaties krijgen een forfaitair bedrag van 800 euro per nieuwe budgethouder die bij hen komt aankloppen.

Ook bij Zoom krijg je dus gratis bijstand tijdens jouw opstart als budgethouder. Wie vanaf nu een nieuw budget krijgt toegekend, kan Zoom contacteren. Je krijgt binnen de 48 uur een eerste telefonisch contact en binnen de eerste veertien dagen kan je persoonlijke coach een afspraak plannen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over wachttijden.

Opgelet: gratis bijstand bij opstart geldt niet voor wie een budgetverhoging kreeg, enkel voor wie nog helemaal geen PVB of PAB had!

Ons telefoonnummer is 0468 406 606. Via mail kan je ons bereiken via info@zoomvzw.be. Je vindt al onze contactgegevens op deze pagina.

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Vakantie? Zoom blijft bereikbaar!

Zoom blijft de hele zomer lang bereikbaar, ook als Zoom-coaches met vakantie gaan. Ook al is jouw coach er even tussenuit, Zoom zal je nog steeds bijstaan.

Wachttijden meest dringende PVB-vragen verkorten: al vanaf juli terbeschikkingsstellingen

Vlaamse Regering maakt bekend dat wachttijden voor budgetaanvragen korter worden. Daarnaast verankert de regering de nodige budgettaire middelen voor de ondersteuning van personen met een handicap in een acute situatie of de automatische toekenningen, en voor het persoonsvolgend budget na jeugdhulp voor jongvolwassenen.

VillaVip zoekt nieuw zorgkoppel

Een VillaVip is een fijne en kleinschalige woning waar tien volwassenen met een handicap samenwonen met een zorgkoppel. De bewoners leven er volgens hun eigen ritme, interesses en passies. VillaVip Vlaanderen is op zoek naar een zorgkoppel voor een nieuwe woning in Mechelen.

Vaccinatie van jongeren vanaf 16 jaar in MFC's

De Interministeriƫle Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft besloten om ook zestien- en zeventienjarigen een vaccinatie tegen COVID-19 aan te bieden. Er wordt ook een regeling uitgewerkt voor jongeren vanaf 16 jaar die gebruikmaken van de ondersteuning in een multifunctioneel centrum van het VAPH