1100 personen uit prioriteitengroep 2 krijgen eerst helft van budget of meervraag

26/07/2022

Een investering van 107 miljoen euro van de Vlaamse regering vorig jaar leidde ertoe dat de mensen met de meest dringende zorgvragen (dwz: in prioriteitengroep 1) binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget krijgen. Bij Zoom vzw vinden we het een stap in de goede richting dat de groep waarvan erkend wordt door het VAPH dat ze onmiddelijk en dringend ondersteuning via een persoonsvolgend budget nodig hebben, er op zijn minst kunnen vertrouwen dat ze hun PVB zullen krijgen (al is het na een wachttijd van nog steeds anderhalf jaar). 

Een extra investering van nog eens 20 miljoen euro dit najaar moet ervoor zorgen dat ook zoveel mogelijk mensen in de volgende prioriteitengroep 2 al deels worden tegemoetgekomen. Ongeveer 1100 van hen krijgen binnenkort de helft van het gevraagde budget toegekend. Dankzij deze extra middelen kunnen de 1100 personen uit prioriteitengroep 2 die al het langste wachten de helft van hun toegewezen budget of meervraag krijgen. Een meervraag is het verschil tussen het huidige budget en het totale toegewezen budget.

Mogelijkheden onderzoeken

Door de helft van de budgetten toe te kennen, kunnen meer mensen in prioriteitengroep 2 al deels worden geholpen dan wanneer volledige budgetten zouden worden toegekend. Zo kunnen zij al bepaalde hulp en ondersteuning inschakelen.  Het is dus erg belangrijk om goed de mogelijkheden te kunnen inschatten van het verhoogde PVB. Het is niet zo dat het deels verhoogde PVB automatisch wordt toegekend aan de voorzeining waar je mogelijk al ondersteuning krijgt.

Elke terbeschikkingstelling van een deelbudget is een individueel PVB. Je kandaar wel aankloppen bij een voorziening om een uitbreiding van de ondersteuning te vragen, maar er bestaan ook veel andere ondersteuningsmogelijkheden met een PVB. Bijstand bij het uittekenen van een optimale besteding is dus erg belangrijk. Daarom is het handig om je eerst goed te informeren over de mogelijkheden. Dat kan in septetember, oktober en november op onze gratis webinars over het PVB.

Bijstand

Je kan ook een persoonlijk gesprek met de Zoom coach van je regio plannen om alle mogelijkheden in jouw persoonlijke situatie op een rijtje te zetten. Zoom vzw staat je ook bij in de onderhandelingen met je de voorziening waar je eventueel (extra) zorg wil kopen.

Voor budgethouders die nog niets van PVB ondersteuning hebben, is die bijstand gratis: zij hebben ook bij de toekenning van een half PVB recht op volledig gratis bijstand. Dat zal ook nodig zijn, want zeker voor die groep wordt het extra puzzelen om de dringendste noden al te ondersteunen met het halve PVB, terwijl het wachten op het volledige budget verder loopt.

Al lager budget?

Dat puzzelwerk zal niet minder groot zijn voor wie al ondersteuning via een lager budget had. Bijvoorbeeld enkel dagcentrum via 100% voucher waar de helft van de meervraag voor woonondersteuning toegevoegd wordt. Die groep van budgethouders kan ook een beroep doen op bijstand, maar zal hiervoor het verhoogde budget kunnen gebruiken. De gratis bijstand is er jammer genoeg niet voor deze groep budgethouders. 

Zelfde plaats wachtlijst

Wie de helft van het toegewezen budget of de meervraag krijgt, blijft met zijn vraag voor een volledig budget met dezelfde prioriteringsdatum in prioriteitengroep 2 staan. Er is geen perspectief wanneer zij het volledige PVB toegekend krijgen.

Brief VAPH

De Vlaamse regering keurde dit besluit op 15 juli 2022 goed. Personen die in aanmerking komen, ontvangen als het besluit in september definitief wordt goedgekeurd, in het najaar (ten vroegste in oktober) een brief van het VAPH. Hou brieven van het VAPH dus goed in de gaten en contacteer tijdig Zoom vzw als je een melding krijgt van je budgetverhoging. 

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Webinars: Opstarten en gebruiken van jouw budget

Zoom organiseert dit najaar weer webinars over het opstarten en het gebruiken van een PAB en een PVB.

Lisa onderzoekt impact van wachttijd persoonsvolgend budget

Student van UGent Lisa Schatteman wil met masterproef een concreter beeld krijgen van hoe mensen met een beperking de wachtperiode ervaren en invullen.

Zorggarantie eindigt bij verhoging budget of wijziging IDO

Voor wie in 2017 een PVB uit transitie kreeg, engageerde de voorziening zich om dezelfde zorg te blijven bieden bij ongewijzgde IDO. Dus ook als het PVB daalde of steeg door correcitefase 1 en 2.

Ledenvoordelen bij Zoom vzw: Securex, Liantis en Agilitas

Als lid bij Zoom vzw krijg je een voordelig tarief bij Securex, krijg je korting op de opstartkost bij Liantis en een korting bij Agilitas.