Wie is ZOOM vzw?

 • ZOOM vzw is een bijstandsorganisatie voor en door gebruikers
 • ZOOM vzw staat voor zorg en ondersteuning op maat
 • ZOOM vzw is is een initiatief van Trefpunt STAN en Fovig vzw
  Stan - Trefpunt Verstandelijke Handicap FOVIG vzw
  STAN, Trefpunt Verstandelijke Handicap, informeert personen met een verstandelijke handicap en hun netwerk snel en helder over alles wat met verstandelijke handicap te maken heeft. Daarnaast organiseert STAN (virtuele) infosessies, boeiende lezingen en leuke activiteiten in hun lokale groepen in Vlaanderen. Blijf op de hoogte: www.trefpuntstan.be
  FOVIG is de federatie voor collectief overleg bij vergunde zorgaanbieders in de sector personen met een handicap. Het is gegroeid uit de behoefte aan wederzijds overleg, ondersteuning en informatie-uitwisseling voor de organen voor collectief overleg. FOVIG ondersteunt de leden van het collectief overleg bij vergunde zorgaanbieders.
 • ZOOM vzw wordt erkend door het VAPH
  VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

De waarden van ZOOM vzw

Zoom vzw realiseert deze Visie vanuit een aantal kernwaarden, die de basis vormen voor onze benadering van onze leden, organisaties in het werkveld en onze eigen werknemers:

De medewerkers van Zoom volgen de regelgeving en maatschappelijke evoluties op de voet. Ze scholen zich permanent bij om de complexe materie van de Persoonsvolgende Financiering tot in detail te beheersen. Ze hebben ook een goede kennis van de ruimere mogelijkheden voor ondersteuning en hulp die beschikbaar zijn in de regio. Medewerkers van Zoom hebben inzicht in wat handicap is en wat de impact daarvan op het bestaan en voor het netwerk betekent.
Vanuit deze deskundigheid ontstaat ook een wisselwerking met en sturing van het beleid.
Zoom en zijn medewerkers gaan respectvol, ongedwongen en open om met de betrokken partners. We zijn er van overtuigd dat een vriendelijke en hartelijke omgang kwalitatieve interactie ten goede komt. We realiseren zo op een professionele manier een warme betrokkenheid.
De complexe omgeving waarin Zoom zijn opdracht vervult, maakt het noodzakelijk informatie en kennis te delen. Samen weten we meer dan alleen.
Onze basishouding is dat we op zoek gaan naar mogelijkheden, eerder dan te focussen op hindernissen. Vanuit een positieve kijk op een situatie streven we een maximale ontwikkeling van mogelijkheden na.
Een goed ondersteuningsplan vertrekt vanuit eigen keuzes die door de budgethouder gemaakt worden. Voorwaarde voor een onderbouwde keuze is ruime en correcte informatie over opties en alternatieven. Zoom helpt een brede kijk te ontwikkelen en ondersteunt de budgethouder bij het afwegen van de voor- en nadelen van opties.
Zoom wil zo min mogelijk drempels opwerpen voor een budgethouder. Daarom zijn we makkelijk bereikbaar en reageren we snel en met een heldere en begrijpelijke boodschap.
Zoom is deskundig maar ook helder en transparant. We komen onze afspraken en beloftes in alle eer en geweten zo goed mogelijk na. Als er toch obstakels opduiken, verdoezelen we die niet maar leggen we zo transparant mogelijk uit waar het probleem zit en wat we er aan kunnen doen.
Zoom heeft een ondersteunende rol. We zijn er niet om alles te beslissen en regelen, maar wel om vanuit de wensen en idee├źn van de budgethouder mogelijkheden en kansen te ontwikkelen. We zien ons wel als klankbord en streven naar gelijkwaardig partnerschap, zodat we kritisch en constructief onze mening kunnen inbrengen in het beslissingsproces van de budgethouder.
Zoom is niet afhankelijk van de belangen van andere organisaties en drukkingsgroepen. Vanuit die ongebondenheid zoeken we achtergrond en inhoud bij het vormen van onze opinies. Dit geldt zowel bij het uitwerken van ondersteuning van onze individuele leden, als bij beleidsmatige betrokkenheid.
Zoom vindt het evident dat een persoon met een handicap dezelfde rechten heeft als iemand die geen handicap heeft. Samen gaan we op zoek naar manieren om de hindernissen die actieve deelname aan het maatschappelijk leven bemoeilijken, uit de weg te ruimen.
Wie goede informatie heeft, de verschillende opties kent en in openheid en vertrouwen advies kan vragen, wordt sterker en neemt betere beslissingen. Zoom stelt zich ten dienste van dat doel: een sterke en goed geïnformeerde budgethouder.

Contact

Vooruitgangstraat 323
1030 Schaarbeek

Infolijn: 0468 406 606
info@zoomvzw.be

Nieuwsbrief

Wens je de Zoom vzw nieuwsbrief te ontvangen?
Klik op onderstaande link

Schrijf je in