Vormingsdag rond natuurbeleving en toegankelijkheid

24/11/2021

Zoom-collega Ineke volgde onlangs een vormingsdag over natuurbeleving en toegankelijkheid. Die vond plaats in duurzaam educatiepunt De Vroente in Kalmthout. De dag toonde aan hoe evenementen en plaatsen toegankelijk voor iedereen kunnen worden gemaakt, ongeacht de beperking.

De vormings- en belevingsdag werd georganiseerd door het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Onze collega Ineke liet de administratie eventjes voor wat het was en zakte af naar De Vroente in Kalmthout. Daar ontdekte ze hoe evenementen en plaatsen beleefd en bereikt kunnen worden voor en door iedereen, ook als je een beperking hebt.

Het Vlinderpad

Er waren personen uit verschillende domeinen aanwezig, zoals ergotherapeuten uit een voorziening, een educatief medewerker van een museum, een uitbater van een zorgboerderij,... In de voormiddag nam ervaringsdeskundige Eddy de aanwezigen mee om Wandelpad Vlinder te ontdekken. Het Vlinderpad is een aangelegd wandelpad speciaal voor slechtziende en blinde personen. "We hebben een stukje gewandeld met een visuele beperking, zodat we ons beter konden inleven welke functies er belangrijk zijn bij zo’n wandelpad", zegt  Ineke. "Een aantikstrook is heel belangrijk, zoals een boomstam aan de linkerkant van de weg. Een noppentegel duidt iets aan, zoals een oversteek of het einde van het wandelpad. Daarnaast is er een app te downloaden, zodat er ook auditieve ondersteuning is tijdens de wandeling."

Naast het wandelpad voor slechtzienden of blinden, heeft De Vroente ook enkele terreinrolstoelen en rollators ter beschikking. Op die manier kunnen personen met een andere beperking ook wandelen in het heidegebied. Reservatie wordt daarbij wel aangeraden.

Bereikbaarheid van events

In de namiddag legde Inter uit hoe de toegankelijkheid van een onthaal en een locatie kan worden verbeterd voor minder mobiele personen. Dat op het vlak van betreedbaarheid, bereikbaarheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid, begrijpelijkheid en bekendheid. Het was de bedoeling om aan te tonen hoe iedereen volwaardig en zelfstandig kan meedoen in de samenleving. "Er werd gepraat over de betreedbaarheid, de bereikbaarheid, de bruikbaarheid, de beschikbaarheid, de begrijpelijkheid en de bekendheid van plaatsen en events."

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Webinars: Opstarten en gebruiken van jouw budget

Zoom organiseert dit najaar weer webinars over het opstarten en het gebruiken van een PAB en een PVB.

Lisa onderzoekt impact van wachttijd persoonsvolgend budget

Student van UGent Lisa Schatteman wil met masterproef een concreter beeld krijgen van hoe mensen met een beperking de wachtperiode ervaren en invullen.

Zorggarantie eindigt bij verhoging budget of wijziging IDO

Voor wie in 2017 een PVB uit transitie kreeg, engageerde de voorziening zich om dezelfde zorg te blijven bieden bij ongewijzgde IDO. Dus ook als het PVB daalde of steeg door correcitefase 1 en 2.

Ledenvoordelen bij Zoom vzw: Securex, Liantis en Agilitas

Als lid bij Zoom vzw krijg je een voordelig tarief bij Securex, krijg je korting op de opstartkost bij Liantis en een korting bij Agilitas.