Verlaging van leeftijdsgrens van inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming

31/05/2021

De leeftijdsgrens van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en een integratietegemoetkoming (IT) werd verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. De leeftijdsverlaging geldt enkel voor de aanvragen die werden ingediend sinds 1 augustus 2020 of aanvragen die werden ingediend vóór 1 augustus 2020 maar nog niet werden afgerond.

Door de leeftijdsverlaging is het systeem van IVT en IT niet meer afgestemd op het systeem van de zorgtoeslag. Daarom keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goed dat in een cumulverbod voorziet tussen de zorgtoeslag en IVT of IT, alsook een cumulverbod tussen het basisondersteuningsbudget (BOB) en IVT of IT. Dat wil zeggen dat de IVT en de IT niet combineerbaar zijn met de zorgtoeslag of het basisondersteuningsbudget. Het wijzigingsbesluit treedt in werking vanaf 1 juni 2021.

Het recht op de zorgtoeslag blijft bestaan en kan nog steeds worden toegekend tot en met de maand waarin de jongere 21 jaar wordt, zoals voorzien in het groeipakketdecreet. Het zal echter niet meer worden uitbetaald wanneer de jongere een IVT of IT ontvangt. Daarnaast wordt er binnen de Vlaamse sociale bescherming een BOB toegekend indien iemand voldoet aan een aantal voorwaarden. Een deel van die personen is tussen de 18 en 21 jaar oud. Aangezien het BOB zal worden geïntegreerd in het groeipakket/ zorgtoeslag voor personen jonger dan 21 jaar, geldt er ook een decumul voor het BOB en IVT/IT voor jongeren tussen 18 en 21 jaar oud.

Voor een groep jongeren wordt er echter een uitzondering gemaakt. Dat is voor de jongeren tussen 18 en 21 jaar die vrijwillig zijn overgestapt van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) naar een BOB en die ook na de leeftijd van 21 jaar hun BOB kunnen blijven behouden in combinatie met IVT of IT. Het gaat over een beperkt aantal jongeren, want het recht op een BOB via de integrale toegangspoort vanaf 21 jaar werd stopgezet.

Omwille van de beslissing van de decumul van de zorgtoeslag en BOB met IVT/IT, bekijkt het VAPH momenteel de regelgeving MFC in kader van de bijdrage MFC. Het raadgevend comité VAPH adviseerde alvast om bij wijziging van de bijdrageregeling MFC ook niet met terugwerkende kracht te werken, om zo geen onnodige administratieve overlast te bezorgen.

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Vakantie? Zoom blijft bereikbaar!

Zoom blijft de hele zomer lang bereikbaar, ook als Zoom-coaches met vakantie gaan. Ook al is jouw coach er even tussenuit, Zoom zal je nog steeds bijstaan.

Wachttijden meest dringende PVB-vragen verkorten: al vanaf juli terbeschikkingsstellingen

Vlaamse Regering maakt bekend dat wachttijden voor budgetaanvragen korter worden. Daarnaast verankert de regering de nodige budgettaire middelen voor de ondersteuning van personen met een handicap in een acute situatie of de automatische toekenningen, en voor het persoonsvolgend budget na jeugdhulp voor jongvolwassenen.

VillaVip zoekt nieuw zorgkoppel

Een VillaVip is een fijne en kleinschalige woning waar tien volwassenen met een handicap samenwonen met een zorgkoppel. De bewoners leven er volgens hun eigen ritme, interesses en passies. VillaVip Vlaanderen is op zoek naar een zorgkoppel voor een nieuwe woning in Mechelen.

Vaccinatie van jongeren vanaf 16 jaar in MFC's

De Interministeriƫle Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft besloten om ook zestien- en zeventienjarigen een vaccinatie tegen COVID-19 aan te bieden. Er wordt ook een regeling uitgewerkt voor jongeren vanaf 16 jaar die gebruikmaken van de ondersteuning in een multifunctioneel centrum van het VAPH