VUL DE VRAGENLIJST OVER WONEN IN! (onderzoek Hiva)

bevraging van personen met een beperking die een persoonsvolgend budget ontvangen over de woonsituatie

 Personen die een persoonsvolgend budget (PVB) ontvangen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek over hun woonsituatie.

 

Wonen is voor iedereen belangrijk. De Vlaamse overheid wenst bij te dragen tot goed en betaalbaar wonen voor iedereen, en in het bijzonder voor personen met een beperking. Maar om goed beleid te kunnen voeren, is het belangrijk te weten hoe mensen wonen en wat hun woonproblemen zijn. Daarom organiseert het Steunpunt Wonen in opdracht van de Vlaamse minister voor wonen deze bevraging. Met deze vragenlijst willen de onderzoekers de mening kennen van personen met een persoonsvolgend budget over hun woonsituatie.

 

Personen die een persoonsvolgend budget ontvangen van het VAPH en van wie het VAPH een mailadres heeft, krijgen deze uitnodiging per mail. De anderen kunnen de vragenlijst invullen door op onderstaande link te klikken. Het is vanzelfsprekend de bedoeling de vragenlijst slechts één keer in te vullen. Indien dit al gebeurd is, mag u dit bericht dus negeren.

 

Indien de persoon met een persoonsvolgend budget de vragenlijst niet zelf kan beantwoorden kan iemand uit de directe omgeving (familie, vrienden, begeleider, …) de vragenlijst invullen. We vragen in dit geval wel om de persoon met een beperking zoveel mogelijk daarbij te betrekken en zover het kan samen de vragenlijst in te vullen.

 

 

U kunt de vragenlijst starten door op volgende link te klikken:

https://hiva.kuleuven.be/lime/woonsituatie

 

Als de link niet werkt, kopieer dan de volledige link in de adresbalk van uw browser

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van HIVA - KU Leuven. Voor meer informatie of vragen bij het invullen kan je een e-mail verzenden naar woonbevraging@kuleuven.be

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

ZORGCONTINUITEIT na MFC vanaf 2020

VAPH ondersteuning via MFC wordt automatisch omgezet naar PVB vanaf 2020

VERPLICHTE EINDEJAARSPREMIE VOOR PERSOONLIJKE ASSISTENTEN

Eindejaarspremie voor Assistenten vergoed na VIA5 akkoord. Uitbetaling extra premie door het VAPH begin 2020.

Nieuwe tarieven voor intensieve bijstand ZOOM vanaf 1 januari 2020

Zoom past de prijs voor bijstand aan. We blijven wel bij de voordeligste bijstandsorganisaties!

Aandachtpunten Beroepsprocedure tegen CF2 bij de Arbeidsrechtbank

Samenvatting van aanbevelingen en aandachtspunten voor wie een beroepsprocedure overweegt tegen daling of schrapping PVB bij CF2