Aandachtpunten Beroepsprocedure tegen CF2 bij de Arbeidsrechtbank

Termijn indienen beroep - wat bij Bewindvoering/Vertegenwoordiging? - Argumentatie - samen sterker!

CORRECTIEFASE 2 ZORGT VOOR SCHOK 

Met Correctiefase 2 (CF2) doet het VAPH een poging om onrechtvaardige verschillen in buddgethoogte bij gebruikers van voorzieningen weg te werken. Einddoel is gelijke budgetten voor gelijke zorg tegen 2027. Bij veel PVB houders die er op achteruit gaan, komt de boodschap hard en onrechtvaardig over. Ook voor de voorzieningen die de komende jaren met heel wat minder inkomsten uit PVBs moeten werken, ziet de toekomst er niet bepaald rooskleurig uit. En dan staat er ook nog een extra besparing op de beheerskosten in het regeerakkoord...

VUL DE VRAGENLIJST OVER WONEN IN! (onderzoek Hiva)

Om goed beleid te kunnen voeren, is het belangrijk te weten hoe mensen wonen en wat hun woonproblemen zijn. Daarom organiseert het Steunpunt Wonen in opdracht van de Vlaamse minister voor wonen deze bevraging. Met deze vragenlijst willen de onderzoekers de mening kennen van personen met een persoonsvolgend budget over hun woonsituatie.

CORRECTIEFASE 2 UITGESTELD DOOR AANSLEPENDE ONDERHANDELINGEN NIEUW VLAAMS REGEERAKKORD

Met Correctiefase 2 (CF2) doet het VAPH een poging om onrechtvaardige verschillen in buddgethoogte bij gebruikers van voorzieningen weg te werken. Met de onderhandelingen van het Vlaamse regeeraffoord werd de geplande timing voor communicatie hierover uitgesteld.
CF2 is op zich een goede stap, vinden wij, al maakt het de zaken weeral meer comlex. Gelukkig kan je (gratis) bijstand vragen! 

NIEUWE COLLEGA ZOOM OOST VLAANDEREN, VLAAMS BRABANT EN BRUSSEL

Na een lange zoektocht zijn we onzettend blij dat het Zoom-team een extra coach heeft gevonden die perfect in het team past.

CORRECTIEFASE 2 OP KOMST

Met Correctiefase 2 worden stapsgewijs alle persoonsvolgende budgetten die ter beschikking werden gesteld in de transitie, herzien. Voor grote veranderingen in budgethoogte, wordt gewerkt met geleidelijke aanpassingen over meerdere jaren om de schok te verzachten voor wie bv 25 % meer of minder ontvangt.