ZORGCONTINUITEIT na MFC vanaf 2020

Opgelet: je kan enkel een PVB krijgen na het doorlopen van de aanvraagprocedure PVB!

Aandachtpunten Beroepsprocedure tegen CF2 bij de Arbeidsrechtbank

Termijn indienen beroep - wat bij Bewindvoering/Vertegenwoordiging? - Argumentatie - samen sterker!

CORRECTIEFASE 2 ZORGT VOOR SCHOK 

Met Correctiefase 2 (CF2) doet het VAPH een poging om onrechtvaardige verschillen in buddgethoogte bij gebruikers van voorzieningen weg te werken. Einddoel is gelijke budgetten voor gelijke zorg tegen 2027. Bij veel PVB houders die er op achteruit gaan, komt de boodschap hard en onrechtvaardig over. Ook voor de voorzieningen die de komende jaren met heel wat minder inkomsten uit PVBs moeten werken, ziet de toekomst er niet bepaald rooskleurig uit. En dan staat er ook nog een extra besparing op de beheerskosten in het regeerakkoord...

VUL DE VRAGENLIJST OVER WONEN IN! (onderzoek Hiva)

Om goed beleid te kunnen voeren, is het belangrijk te weten hoe mensen wonen en wat hun woonproblemen zijn. Daarom organiseert het Steunpunt Wonen in opdracht van de Vlaamse minister voor wonen deze bevraging. Met deze vragenlijst willen de onderzoekers de mening kennen van personen met een persoonsvolgend budget over hun woonsituatie.