Hernieuwing lidmaatschap ZOOM 2021

Een lidmaatschap kan op 2 manieren betaald worden: je kan 50 € overschrijven op onze nieuwe bankrekening, of je kan via een voucher overeenkomst Zoom toestemming geven je lidgeld rechtstreeks bij het VAPH te innen op jouw PVB.

AANVRAAG PAB? Dien voor 25 januari 2021 zeker de checklist prioriteit in!

MEER KANS OM EEN PAB TOEGEKEND TE KRIJGEN VOORJAAR 2021!
Dit voorjaar worden zo'n 100 extra PABs toegekend. Om in aanmerking te komen voor deze ronde, moet prioritering voor een aanvraag PAB ingediend zijn voor eind januari. Dan wordt immers nog een budget verdeeld over de meest dringende aanvragen.
Je contactpersoon kan deze indienen, maar je kan dit zelf ook als je bijgevoegd stappenplan zorgvuldig volgt.

Vanaf 1 januari 2021 verwijnt onbelast bijklussen!

Onbelast Bijklussen van burger tot burger of in het kader van verenigingswerk kan niet meer in 2021. Bijklussen via een platform in de deeleconomie met een taks van 10% kan nog wel.

Voor 2021: een stevige handdruk, een warme knuffel, een dikke zoen... zodra het mag. Maar warme, betrokken en deskundige bijstand vanaf dag 1 in elk geval!

Ook volgend jaar staat ZOOM je bij met deskundige en betrokken hulp bij je persoonsvolgend budget. Het team met regio-coaches groeit aan, zodat we onze leden ook in 2021 kunnen bijstaan met raad en daad.

WOON- EN LEEFKOSTEN VANAF 2021 OVERAL AANGEREKEND

Het Gewaarborgd zakgeld en Socioculturele toelage verdwijnen, aanrekening van WLK komt in de plaats