TOEKENNING EINDEJAARSPREMIE VOOR ASSISTENTEN: ONDERNEMINGSNUMMER VERPLICHT DOORGEVEN VIA mijnvaph.be

Het heeft lang geduurd voor via het collectief overleg een CAO is afgesloten over de hoogte van de eindejaarspremie voor wie werkt als assistent. Dat akkoord is er nu eindelijk, en het vaph zal hiervoor extra budget storten aan budgethouders met een assistent. Daarvoor is het doorgeven van het ondernemingsnummer van de budgethouder via mijnvaph.be verplicht. Het ondermenmingsnummer kan ook gemaild worden aan de dienst budgetbesteding.

TEAM ZOOM ZOEKT VERSTERKING!

Team Zoom is op zoek naar versterking; de ideale kandidaat heeft een sterk netwerk, minstens basiskennis PVF en een warme en betrokken persoonlijkheid. Deel gerust onze vacature!

ZOOM organiseert infosessies onbelast bijklussen

Zoom organiseert infosessies in Antwerpen, Brugge en Gent ism Trixxo. Inschrijven verplicht, gratis voor leden van Zoom.

Besparingen door kabinet Beke: afschaffen 5/7 - 7/7 voor woonondersteuning

Het nieuwe Vlaams beleid zoekt besparingen binnen het systeem om toch een beperkt aantal PVBs te kunnen toekennen via de wachtlijst dit jaar. De afschaffing van de uitzonderingsprocedure 7/7 treft een wel heel kwetsbare groep.

CF2: gratis bijstand voor de zwaarst getroffen dalers

Voor de sterkste dalers in CF2 is er mogelijkheid tot gratis bijstand en gratis lidmaatschap ZOOM in 2020. Bel ZOOM op 0468/406 606 voor meer info of om een afpsraak te maken.

THEMA AVOND 'Hoe kan ik mijn PVB optimaal besteden'

In samenwerking met Zoom vzw, Solidariteit voor het Gezin, Helpper en 't Ferm
organiseert VillaVip een thema avond rond persoonsvolgende financiering.
Heeft u vragen over de besteding van uw persoonsvolgend budget? Wat zijn
alternatieve bestedingsmogelijkheden en hoe gaat dit concreet in z'n werk? Deze topics
komen uitgebreid aan bod op dinsdagavond 18 februari, en u bent van harte welkom!