Vier scenario's om gebruik te maken van het extra COVID19 budget

Wie de eerste schijf van 8,5% reeds gebruikte, kan eenvoudig ook de verhoging tot 17% benutten. Maar ook voor wie nog geen aanvraag deed, kan dit dossier nog in orde gebracht worden.

Vrijwilligerswerking ADO Icarus verhuist naar Focus op Emancipatie

Vanaf 1 augustus 2020 verhuist de vrijwilligerswerking van ADO Icarus naar Focus op Emancipatie.

EXTRA ONDERSTEUNING IN CORONA-TIJDEN: MAAR DAAR HEB IK TOCH GEEN FACTUREN VAN?'

NATUURLIJK HEB IK EXTRA ONDERSTEUNING GEBODEN TOEN MIJN KIND NIET NAAR DE VOORZIENING KON GAAN!
MAAR DAAR HEB IK TOCH GEEN FACTUREN VAN?'

TOCH KAN JE MOGELIJK GEBRUIK MAKEN VAN HET EXTRA PVB TOT 17% BOVENOP JE NORMALE BUDGET!!

Lees hoe Zoom Jacob en zijn ouders bijstonden en het VAPH 1050€ aan Jacob betaalde via het extra PVB.

VIND ALLE INFO OVER CORONA VIA VAPH.BE

Info voor personen met een handicap: de gevolgen van het coronavirus
voor de VAPH-ondersteuning

Antwoord Minister BEKE op onze Open Brief COVID19 maatregelen

Voor ZOOM, Fovig en Stan is een eenvoudige aanvraag en een gelijk bedrag voor alle rechthebbenden een betere steunmaatregel.

DIENSTENCHEQUES AANGEKOCHT MET PVB/PAB, NIET AFTREKKEN VAN DE BELASTINGEN

Werkwijze: door een brief te sturen aan de FOD Financieën van je plaatselijk belastingkantoor, waarin je uitdrukkelijk meldt dat je het fiscaal attest voor aankoop dienstencheques niet wenst te gebruiken, omdat ze zijn aangekocht met je persoonsvolgend budget (PVB/PAB), voorkom je de automatische belastingafstrek waar je geen recht op hebt.