CORRECTIEFASE 2 UITGESTELD DOOR AANSLEPENDE ONDERHANDELINGEN NIEUW VLAAMS REGEERAKKORD

De budgethoogte van PVDs die in januari 2017 werden toegekend op basis van zorggebruik in een voorziening, hing niet enkel af van de registraties in 2016 door de voorziening (hoeveel dagen/nachten gebruikte iemand in die periode?). Er zijn namelijk ook verschillen in budgethoogte die gebaseerd zijn op het feit of de gebruiker ondersteund werd door een volledig gesubsidiëerde voorziening of een voorziening die historisch gezien minder middelen kreeg dan de collega's. Het kan dus zijn dat een gebruiker net dezelfde zorgzwaarte (uitgedrukt in P en B waarden) had, net eveneveel zorg kreeg in 2016 als een andere persoon in een andere voorziening. Toch is de budgethoogte van deze 2 personen verschillend. Wie minder budget heeft gekregen, kan dan ook minder makkelijk de ondersteuning veranderen. 
Het VAPH heeft dus een traject uitgewerkt voor de volgende 8 jaren, waarin die historisch gegroeide verschillen, de wereld worden uitgewerkt. De eerste 4 jaren (2019-2023) worden verschillen tot maximum 15% aangepast. In de periode 2024-2027 worden dan de budgetten voor wie deze oparatie een impact van meer dan 15% heeft, verder aangepast. Het doel tegen 2027 is gelijke budgetten voor gelijke ondersteuningsnoden.

De brieven over Correctiefase 2 aan budgethouders zouden eind september verzonden worden aan wie dit aanbelangt. Daarvoor is de voorbije maanden hard gewerkt. 
Er liggen 3 types van brieven klaar bij het VAPH: 1 voor wie het PVB stijgt, 1 voor wie het PVB daalt en een brief voor wie alles hetzelfde blijft. 
Daarnaast wordt vanaf volgend jaar gewerkt met kleinere budgetcategorieën. Nu zijn er 12 categorieën en is de 'sprong' tussen 2 categorieën soms erg groot. Met meer verfijnde budgetcategorieën, wil het VAPH budgetten meer op maat van de exacte zorgvraag toekennen. Maar ook het invoeren van deze verfijnde categorieën kan gevolgen hebben voor mensen die al een PVB hadden. 

Heel deze Correctiefase 2 kan voor sommige budgethouders ingrijpende veranderingen meebrengen. Daarom informeren we u al enkele nieuwsbrieven over deze ingrijpende operatie en staat het Zoom-team klaar om de brief die u krijgt, mee door te nemen. samen kunnen we een gepaste reactie doorpraten. In de meeste gevallen kan hiervoor ook het Gratis Bijstand Fonds worden aangesproken. 

Bij het versturen van deze nieuwsbrief was er echter nog steeds geen nieuwe Vlaamse Regering. Eén van de onderwerpen die een struikelsteen waren bij de onderhandelingen, was naar het schijnt Correctiefase 2. Omdat daarover nog felle discussies gevoerd werden (over maximale aanpassing van 15% of meer, over de spreiding over 8 jaar..), is aan het VAPH opdracht gegeven om de brieven die klaar lagen, nog niet te versturen. Benieuwd dus of de nieuwe minister van Welzijn nog veranderingen doorvoert aan de eerder gemaakte afspraken. We houden jullie op de hoogte zodra we meer weten...

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Hoe het extra COVID-19 budget van 8,5% inzetten?

Het VAPH voorziet extra steun voor gebruikers die meerkosten ondervinden door de opvang in eigen netwerk tijdens de COVID-19 crisis. Hoe werkt dit?

TEAM ZOOM ZOEKT VERSTERKING!

We hebben een vacature voor een coach. Belangrijker dan diploma of zelfs regio is jouw bereidheid om heel ver te willen gaan om warme en betrokken bijstand te bieden.

RAADPLEEG DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER JOUW PVB/PAB EN HET CORONAVIRUS

Het VAPH bundelt veelgestelde vragen op zijn website.

MAG MIJN ASSISTENT BLIJVEN WERKEN?

Met de Corona crisis is er veel onzekerheid over wat nog mag, kan of verantwoord is.