EEN TRANSPARANTE IDO VOOR IEDEREEN

EEN TRANSPARANTE IDO VOOR IEDEREEN 

Of: het belang van een duidelijke en eerlijke overeenkomst met de voorziening 

Bijstandsorganisatie kan helpen voor een optimalisering van het PVB.  

Intensieve gebruikers van VAPH voorzieningen zetten hun persoonsvolgend budget in om die ondersteuning te betalen. Alleen is het vaak zo dat ze vaak niet weten hoe dat precies geregeld is. Niet iedereen heeft een correcte overeenkomst (Individuele Dienstverlenings Overeenkomst of IDO) getekend. En niet iedereen die een  IDO heeft getekend, begrijpt ook volledig de inhoud van die overeenkomst. Daarom is het nog steeds nuttig om de tijd te nemen om alles een rustig te overlopen met een Zoom-medewerker. In veel gevallen is dat ook helemaal gratis. 

 

Zoom-medewerkster uit Oost en West Vlaanderen, Martine Derycke, vertelt hoe zo’n huisbezoek verloopt: 

‘Wanneer ik als regiomedewerker bij Zoom vzw bij de mensen op huisbezoek ben, dan log ik in op het online VAPH dossier. Samen  met de budgethouder overlopen we alles wat de voorziening geregistreerd heeft. Zo krijgen we een overzicht van hoe het budget tot nu toe werd besteed. Het verbaast me telkens weer dat er soms vouchers werden geïnd zonder dat betrokkenen hiervan op de hoogte waren. Dit valt te verklaren vanuit de transitieregelgeving van het VAPH.  

Voorzieningen inden bij de opstart van het PVB in 2017 automatisch de voucher voor 100%. Ondertussen kreeg iedereen de tijd om in onderhandeling te gaan met de voorziening (de vergunde zorgaanbieder) en heeft iedereen een nieuwe overeenkomst, een IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst) afgesloten. Maar toch blijven sommige vouchers gelinkt aan oude overeenkomsten. Dit is meestal het geval bij kortverblijf of logeerformules. Een budgethouder die in 2016 vaak beroep deed op een voorziening voor kortverblijf, geeft soms nu nog steeds de toen toegekende punten voor logeren af zonder dat hij het weet 

Wanneer zoiets aan de oppervlakte komt tijdens het huisbezoek, bekijken we samen hoeveel keer er dit jaar werd gelogeerd. Als dit niet meer klopt met de situatie van 2016, dan neemt Zoom contact op met de voorziening. Het is voor hen een kleine moeite om uit te zoeken in hun registraties hoe vaak er dit jaar werd gelogeerd en dit om te zetten naar een correcte voucher. Het teveel geïnde budget wordt dan gecrediteerd en zodoende keert er dus budget terug naar de budgethouder. 

Een ander voorbeeld van een overeenkomst die in 2018 niet meer overeenkwam met de ondersteuning van het jaar waarop het PVB berekend werd, is de volgende: een Zoom-lid had in 2016 een dag per week begeleid werk. Het Dagcentrum registreerde dat toen als Individuele Ondersteuning. In de loop van 2017 stopte het begeleid werk en vanaf toen bleef de man 1 dag per week bij zijn ouders. Alle partijen waren tevreden met deze situatie...

Bert Goossens, Zoom-medewerker voor Antwerpen, vertelt: 'Bij een kennismakingsbezoek met Zoom, merkten we dat de Individuele Ondersteuning (vroeger Begeleid Werk) ook in 2018 nog steeds geregistreerd stond bij het VAPH en met het Budget betaald werd. We hebben die situatie besproken met de directie en administratie van de betrokken voorziening. Uiteindelijk heeft die de vergissing ingezien en het te veel geregistreerde bedrag (bijna 3000€) terug vrijgegeven. Daardoor kan de budgethouder nu zijn vrij besteedbaar deel opnemen en nog extra thuishulp betalen.  '

Dit zijn slechts 2 voorbeelden uit de dagelijkse praktijk als bijstandsorganisatie. Elk verhaal, elke overeenkomst is verschillend maar bijna altijd is het de moeite waard om dieper in te gaan op wat er in de IDO staat en welke registraties daarvoor zijn gebeurd bij het VAPH. Zelfs als je niks wil veranderen aan je huidige ondersteuning, is het nuttig om goed te begrijpen wat er in de overeenkomst staat die je getekend hebt. Of om te weten welke mogelijkheden je PVB allemaal biedt. 

Voor dit jaar en voor 2019 bestaat het Gratis Bijstandsfonds van het VAPH nog voor gebruikers die vanuit transitie op 1 januari 2017 hun PVB kregen. Je kan het lidgeld bij Zoom en een verkennend gesprek met die Gratis Bijstand betalen. Laat deze 300€ niet onbenut! 

Heb je vragen hierover: neem contact op met ZOOM en we helpen je graag verder op weg!  

Mail naar info@zoomvzw.be of bel 0486/406 606 of vul het contactformulier op onze website www.zoomvzw.be/contact  in.  

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Aandachtpunten Beroepsprocedure tegen CF2 bij de Arbeidsrechtbank

Samenvatting van aanbevelingen en aandachtspunten voor wie een beroepsprocedure overweegt tegen daling of schrapping PVB bij CF2

CORRECTIEFASE 2 ZORGT VOOR SCHOK 

Gelijke budgetten voor gelijke ondersteuning? Vragen bij de manier waarop Zorggarantie gewaarborgd kan worden voor iedereen.

VUL DE VRAGENLIJST OVER WONEN IN! (onderzoek Hiva)

Personen die een persoonsvolgend budget (PVB) ontvangen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek over hun woonsituatie.

CORRECTIEFASE 2 UITGESTELD DOOR AANSLEPENDE ONDERHANDELINGEN NIEUW VLAAMS REGEERAKKORD

Oorspronkele timing VAPH om brieven aan budgethouders in voorzieningen te sturen was 26 september!