Nieuwsbrief april 2018

NIEUWSBRIEF MEI 2018 ZOOM vzw
ZORG EN ONDERSTEUNING OP MAAT
Je krijgt deze nieuwsbrief als lid van ZOOM vzw of omdat je daarvoor hebt aangemeld. Veel leesplezier. Als je deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan je onderaan klikken op 'Unsubscribe'.

Nieuwsbrief ZOOMvzw.be

HET VAPH SCHRAPT (plots) 11 PVBs !

Begin april heeft het VAPH beslist om een aantal Persoonsvolgende Budgetten te schrappen. Het gaat om PVBs van mensen die wel op 31 maart 2016 ondersteuning in een voorziening hadden, maar niet meer op 31 december van dat jaar. Zoom protesteert tegen deze blinde beslissing: het gaat hier in minstens een aantal gevallen om PVBs die geheel volgens de bedoeling van het nieuwe systeem ingezet worden om zorg en ondersteuning op maat mogelijk te maken buiten de voorziening. In de situatie van 1 Zoom-lid was het op aanraden van het VAPH zelf dat de voorziening de cliënt uitschreef uit het Dagcentrum op 12 december, zodat die met het PVB aan de slag kon gaan om de broodnodige ondersteuning thuis te organiseren!

Zoom heeft hiertegen geprotesteerd bij de afdeling Financiering en Zorgplanning van het VAPH. Ook in de Taskforce is hierover discussie. Daar is eensgezindheid dat deze blinde maatregel herzien moet worden. 

Momenteel zit het dossier vast - wij blijven het in het belang van de getroffen leden opvolgen op het hoogste beleidsniveau. Wordt ongetwijfeld vervolgd...
 
 
ZOOMvzw.be

200 NIEUWE PAB EN RUIM 150 NIEUWE PVBs 

Sinds 1 april gaan op de dienst Terbeschikkingstelling Budgetten de brieven de deur uit naar kinderen, jongeren en volwassenen met een erkende ondersteuningsvraag. Eerst kregen ruim 200 minderjarigen bericht dat hun Persoonlijk Assistentie Budget PAB wordt toegekend. Daarna volgden ook een goede 150 brieven aan meerderjarigen dat ze een (extra) PersoonsVolgend Budget PVB kregen.
Het Zoom team staat klaar met raad en bijstand om dat nieuwe Budget zo gericht mogelijk in te zetten. Niet alleen zijn we de voordeligste Bijstandsorganisatie, we koppelen onze deskundigheid ook aan een warme en betrokken bijstand. 
Zeg dus zeker verder aan al wie onlangs een PVB of PAB kreeg om zeker ook bij Zoom te informeren... 
 

 

 
 

INTERESSANTE BLOG T ZORG 


Zoom heeft een partnership met T Zorg: de afdeling bij T Interim die zich specialiseert in zorg beroepen. 
Als we bij het opstellen van een zorgplan bij een budgethouder stuiten op een vraag om een assistent te zoeken, is die niet steeds dadelijk beschikbaar. Soms is er iemand binnen het (familiaal) netwerk die Assistent kan worden, soms moeten we op zoek naar iemand helemaal nieuw.
Een interim bureau kan helpen bij die zoektocht. De keuze voor zo'n bureau is helemaal vrij, maar als lid van Zoom geniet je een voordeeltarief bij T Zorg.
Zij hebben kennis van zaken als het gaat over het zoeken naar en het tewerkstellen van een assistent PAB/PVB. Op hun blog geven ze regelmatig nuttige tips. Ook als jouw assistent niet via een interim contract werkt, kan het de moeite zijn om te gaan kijken op https://t-zorg.be/nl/blog 
Ook met sociaal secretariaat Securex hebben we een partnership en krijg je als Zoom lid een voorkeur tarief. Maar ook hier geldt: de budgethouder kiest zelf, voor Zoom is er geen verder voordeel aan verbonden...
Meer info vind je op http://www.securex.be/nl/particulier/pvb/

AVG   of     GDPR:      vanaf 25 mei voor iedereen
Algemene Verordening Gegevensbescherming )

 De voorbije dagen kreeg u wellicht al verschillende berichten die u informeren dat de mail die u wordt toegestuurd, geheel conform is aan de nieuwe Europese richtlijnen rond persoonlijke gegevens en privacy.
Ook wij voldoen naar best vermogen aan de nieuwe spelregels rond privacy. Zoom als jonge organisatie streeft van bij het begin naar zorgvuldig omgang met uw gegevens. We hebben uw toestemming om u te mailen opgeslagen en/of op papier bewaard. Deze data beheren we via Mailchimp volgens de GDPR voorschriften. Je kan deze altijd inkijken, corrigeren of wissen. Als je onze nieuwsbrief nog wil blijven ontvangen, hoef je bij deze niets te ondernemen. 
Door vanonder op 'unsubscribe' te klikken, meld je je af van onze nieuwsbrief
 
 

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

CORRECTIEFASE 2 OP KOMST

In september krijgt iedereen met een PVB 'uit transitie' een brief over de aanpassing van zijn budgethoogte

MIJNASSISTENT.BE EEN WERELD VAN VERSCHIL VOOR BUDGETHOUDERS!

Mijnassistent.be is een erkend platform voor deeleconomie, op initiatief van dienstenchequebedrijf TRIXXO.

Nieuwsbrief februari 2019

Deadline indienen kosten - Open Deur De Haven - Vakantiewijzer De Kade - EHBO Agilitas huishoudhulpen

Nieuwsbrief januari 2019

Afrekening Budget 2018 - Dienstencheques - NMBS-tool en meer..