nieuwsbrief juni 2018

NIEUWSBRIEF ZOOM vzw
ZORG EN ONDERSTEUNING OP MAAT
Je krijgt deze nieuwsbrief als lid van ZOOM vzw of omdat je daarvoor hebt aangemeld. Veel leesplezier. Als je deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan je onderaan klikken op 'Unsubscribe'.

Nieuwsbrief ZOOMvzw.be

VAPH herberekent PVBs in 51 voorzieningen
Het VAPH stuurt de gebruikers die een herziening mogen verwachten eind juni een brief

Er zijn 2 fases (1/07/2018 en 2019-2022) in de herzieningen. Deze twee fases zijn de volgende stappen in de transitie die ervoor zorgen dat ook de budgetten uit transitie, net als de budgetten van de cliënten die via de nieuwe toeleidingsprocedure een PVB toegewezen en ter beschikking gesteld zijn, ‘op maat’ zijn, en met andere woorden rekening houden met feitelijk zorggebruik en met de reële zorgzwaarte.
Deze correcties gebeuren in twee fases.

Een eerste fase gaat van start op 1 juli 2018. In deze fase worden de grootste historische verschillen tussen de vergunde zorgaanbieders weggewerkt.  Op dit ogenblik krijgen mensen met een gelijkaardige ondersteuning en zorgzwaarte soms een ander budget. Dat komt omdat er in het verleden verschillen gegroeid zijn tussen de verschillende zorgaanbieders.
Elke PVB-budgethouder uit transitie zorg zal dan op dat moment minstens 85% van zijn budget krijgen(op basis van het doorgegeven zorggebruik 2016 en de ingeschatte zorgzwaarte 2016).
 
De selectie vond ondertussen reeds plaats en 51 voorzieningen zijn geselecteerd.
Het VAPH herrekent alle budgetten van de budgethouders die op 31 december 2016 ondersteuning genoten binnen deze voorzieningen, tenzij deze budgethouders intussen overleden zijn of via een andere procedure (noodsituatie, meervraag of domicilie in het buiten Vlaanderen of Brussel) een regulier budget bekomen hebben.
De herrekening van de budgetten houdt in dat deze budgetten worden opgehoogd tot 85%.
De budgethouders ontvangen in de laatste week van juni 2018 een nieuwe terbeschikkingstellingsbrief met de hoogte van het nieuwe budget.
De oude terbeschikkingstellingen worden afgesloten op 30 juni 2018. Vanaf 1 juli 2018 beschikt iedere rechthebbende budgethouder over een nieuwe opgehoogde terbeschikkingstelling. Deze zijn te raadplegen via mijnvaph.be

Krijg je deze brief of heb je vragen over de correctiefase: contacteer je Zoom medewerker; via het Gratis Bijstandsfonds kunnen we je ook helpen met dit soort vragen.

 
 
ZOOMvzw.be

Ondersteunersplatform Helpper verovert Vlaanderen

Helpper is een digitale ontmoetingsplaats die budgethouders, op zoek naar assistentie of hulp voor niet-medische dagdagelijkse taken, verbindt met geëngageerde buurtbewoners die hen tegen een kleine vergoeding willen ondersteunen. Zo kan je beroep doen op een helpper om bijvoorbeeld naar de winkel te gaan, om te koken, voor vervoer, voor administratie, om een wandeling te doen,.. Alles gebeurt op een legale, verzekerde, betrouwbare en flexibele manier. Het VAPH keurt zonder problemen de overeenkomsten voor budgethouders goed.

Klik op het logo voor meer info via de website van Helpper
 
 
 

RECHTENVERKENNER OM JE PREMIES EN TOELAGES TE KENNEN

 

Wist je dat de Vlaamse overheid een website heeft waarbij je gemakkelijk kan opzoeken op welke rechten of premies je aanspraak kan maken:

Je geeft eerst je postcode in en daarna kan je op verschillende manieren je zoekopdracht starten.

Je kan opzoeken via doelgroep (bv. personen met een handicap, ouderen, chronisch zieken,...) of via thema (bv. onderwijs, welzijn, wonen, vervoer,…).

De rechten zijn aangeduid volgens de herkomst van het recht : Federaal, Vlaams, Provinciaal of Gemeentelijk.

Er zijn algemene rechten : iedereen heeft er recht op. En er zijn individuele rechten : hier moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Welke die voorwaarden zijn en hoe je dit recht of deze premie kan aanvragen kom je te weten door erop te klikken. Dan verschijnt een fiche met duidelijke informatie.

Doordat we met verschillende overheden te maken hebben is het soms zeer moeilijk om te weten te komen waar je nu recht op hebt. Afhankelijk van je woonplaats treden er behoorlijke verschillen op. Maar via de rechtenverkenner kom je snel en eenvoudig te weten wat er binnen jouw gemeente wordt aangeboden.

Zoek zeker eens op of jouw gemeente een premie geeft voor mantelzorg. 75% van de gemeenten geven een mantelzorgpremie, maar de voorwaarden en de hoogte van de premie verschillen van plaats tot plaats.

 

Tip : vraag aan jouw regiomedewerker van Zoom bij een volgend huisbezoek om in te loggen op deze site en samen te kijken of jij jouw rechten voldoende laat gelden!

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

CORRECTIEFASE 2 OP KOMST

In september krijgt iedereen met een PVB 'uit transitie' een brief over de aanpassing van zijn budgethoogte

MIJNASSISTENT.BE EEN WERELD VAN VERSCHIL VOOR BUDGETHOUDERS!

Mijnassistent.be is een erkend platform voor deeleconomie, op initiatief van dienstenchequebedrijf TRIXXO.

Nieuwsbrief februari 2019

Deadline indienen kosten - Open Deur De Haven - Vakantiewijzer De Kade - EHBO Agilitas huishoudhulpen

Nieuwsbrief januari 2019

Afrekening Budget 2018 - Dienstencheques - NMBS-tool en meer..