Vanaf 1 januari 2021 verwijnt onbelast bijklussen!

In april 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof de regeling rond het bijklussen. Daardoor is het vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk om volgens de huidige regels activiteiten te verrichten voor verenigingen of diensten van burger aan burger. Wie zijn diensten als bijklusser wil verderzetten, zal dat alleen nog kunnen via een deeleconomieplatform.

Overeenkomsten met deeleconomieplatformen kunnen namelijk wel nog in 2021. Bijverdiensten via een erkend deelecomieplatform zullen vanaf 2021 echter opnieuw onderworpen zijn aan een belastingtarief van 10 procent. Onbelast bijklussen zal dus niet meer kunnen.

 

Sinds 15 juli 2018 bestaat er een regeling voor onbelast bijklussen. Vanaf 1 januari 2021 worden de mogelijkheden ingeperkt en is onbelast bijklussen niet meer mogelijk.

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag volgens de momenteel geldende bijklusregeling tot 6130 euro per kalenderjaar bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. Dat bedrag wordt geïndexeerd. Het gaat om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. Wie wil bijklussen, moet zich aanmelden via een onlineplatform. Alle info daarover is te vinden op www.bijklussen.be.

Houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB) kunnen een bijklusser betalen met hun budget. Er moet dan een overeenkomst gesloten worden en die moet de budgethouder aan het VAPH bezorgen. Dat kan een overeenkomst zijn met een deeleconomieplatform (overeenkomst met een rechtspersoon) of een overeenkomst met een burger (overeenkomst met een natuurlijke persoon).

Kosten op de lopende overeenkomsten Onbelast Bijklussen voor prestaties in 2020, kunnen ingediend worden op het PAB/PVB tot 30 april 2021. 

Erkende platformen in de deeleconomie zijn bijvoorbeeld Helpper, Trixxo, ListMinute... Hulp via die organisaties kan dus nog wel in 2021, overeenkomsten 'van burger tot burger' niet meer!

De naam 'Onbelast Bijklussen' verandert wel naar 'Bijklussen via een platform'. De bijklusser zal 10% belasting betalen op zijn of haar bijverdienste. Bij Zoom hebben we nog geen bericht gekregen of dit een invloed zal hebben op het tarief dat het Platform aanrekent in 2021... Zodra wij meer weten over de aanrekening van Bijklussen, houden we jullie zeker op de hoogte.

Deze info kan je ook nalezen via de website van het VAPH. 

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Hernieuwing lidmaatschap ZOOM 2021

Alle leden van onze bijstandsorganisatie kregen voor Kerstmis een brief in de bus met de vraag om ook in 2021 lid te blijven.

AANVRAAG PAB? Dien voor 25 januari 2021 zeker de checklist prioriteit in!

Had je al een aanvraag gedaan voor een PAB (Persoonlijk Assistentie Budget Minderjarigen) maar nog geen prioriteit? Zorg dan voor 25 januari dat de checklist ingediend is!

Vanaf 1 januari 2021 verwijnt onbelast bijklussen!

Onbelast bijklussen kan niet meer in 2021. Bijklussen via een plaform in de deeleconomie kan nog wel.