Masterproefonderzoek: impact PVB op levenskwaliteit ouders/vertegenwoordigers

 Ik ben Stefanie De Ruyck, laatstejaarsstudent orthopedagogiek aan Universiteit Gent. In mijn masterproefonderzoek ga ik na welke impact het persoonsvolgend budget heeft op de levenskwaliteit van ouders/vertegenwoordigers van volwassen personen met een beperking. Meer specifiek focus ik mij op vertegenwoordigers die de verantwoordelijkheid dragen voor het beheren van het PVB. Hiervoor ben ik op zoek naar een aantal vertegenwoordigers die het zien zitten om hierover een interview af te leggen.

 

Momenteel heb ik al een aantal interviews achter de rug, maar voornamelijk bij mensen die automatisch hun persoonsvolgend budget hebben gekregen op basis van de zorg die zij vóór het PVB reeds kregen binnen het VAPH. Het oude systeem vloeide bij hen vrij vlot over in het huidige persoonsvolgend budget. Vaak werd dan ook voor het vouchersysteem gekozen.

 

Graag wil ik ook ouders/vertegenwoordigers aan het woord laten die:
 
  • nog geen persoonsvolgend budget toegekend kregen, maar wel een aanvraag indienden en dus nu op een wachtlijst staan.
  • al een persoonsvolgend budget toegekend kregen, maar voorheen nog geen toegang hadden tot de ondersteuning waar zij nu wel gebruik van maken.
  • voor een cash-budget hebben gekozen.

Contacteer Stefanie via stefanie.deruyck@ugent.be of 0475/606 363

 Miniatuur voor bijlage

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Hernieuwing lidmaatschap ZOOM 2021

Alle leden van onze bijstandsorganisatie kregen voor Kerstmis een brief in de bus met de vraag om ook in 2021 lid te blijven.

AANVRAAG PAB? Dien voor 25 januari 2021 zeker de checklist prioriteit in!

Had je al een aanvraag gedaan voor een PAB (Persoonlijk Assistentie Budget Minderjarigen) maar nog geen prioriteit? Zorg dan voor 25 januari dat de checklist ingediend is!

Vanaf 1 januari 2021 verwijnt onbelast bijklussen!

Onbelast bijklussen kan niet meer in 2021. Bijklussen via een plaform in de deeleconomie kan nog wel.