TIJDELIJKE PAUZE VOOR HUISBEZOEKEN

TIJDELIJKE PAUZE VOOR HUISBEZOEKEN

ZOOM BLIJFT JE BIJSTAAN

Op vrijdag 30 oktober werden strengere maatregelen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan, beslist. De boodschap is duidelijk: beperk zoveel als mogelijk fysieke sociale contacten. 

Bijstand bieden aan houders van een persoonsvolgend budget, kan gedeeltelijk van op een afstand: via telefoon, mail, videochat... Waar dat haalbaar is, doen we dit al sinds de heropstart in mei. We zijn er ook trots op dat we niemand in de steek laten, ook al zijn het moeilijke tijden voor huisbezoeken.

Waar we nog meer trots op zijn, is het feit dat tot nu toe geen enkele besmetting werd genoteerd als gevolg van bijstand. Niet bij Zoom, niet bij de andere bijstandsorganisaties. We nemen maximale veiligheidsmaatregelen ernstig: handhygiëne, afstand houden, mondmaskers op een correcte manier..

Zo zijn we er tot nu toe in geslaagd elkaar te beschermen en toch budgethouders op een warme en menselijke manier te blijven helpen. 

Ook nu zijn we vastbesloten om zo veel mogelijk ondersteuning te blijven bieden. Stopzetten van alle huisbezoeken tot half december is geen optie. We ondervinden dagelijks dat we lang niet alle maatregelen en ondersteuning (denk maar aan het correct inzetten van het extra COVID PVB/PAB van 25,5%) uitgelegd en opgestart krijgen via telefoon en andere afstandscommunicatie. Ook nieuwe budgethouders die het systeem net leren kennen, willen we van dicht bij kunnen bijstaan. 

Bijstand (en andere 'mobiele en ambulante ondersteuning') die noodzakelijk zijn, mogen in veilige omstandigheden nog steeds doorgaan. De praktijk tot nu toe leert ook dat het veilig kan. 

Toch zal Zoom alle geplande huisbezoeken in de periode van 2 november tot 15 november uitstellen.
We willen op die manier maximaal onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en mee de pauzeknop induwen voor verdere verspreiding van dat ellendig virus.

Tijdens deze 2 weken, herbekijken we alle afspraken en stellen we de verdere planning voor het einde van het jaar op. Uw Zoom coach zal zelf contact opnemen als er een huisbezoek in deze periode gepland stond, om samen te bekijken wat er reeds van op afstand kan geregeld worden, en hoe het verder traject zal verlopen.

Ook wie nu nog wil opstarten of nood heeft aan advies en informatie voor het lopende jaar, kan nog steeds bij Zoom terecht op 0468/406 606 en info@zoomvzw.be .
Door elkaar te blijven steunen, komen we hier het snelst doorheen!

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Powerpoint infosessies Vrijwilligerswerk ism FOCUS

in deze powerpoint kan je de info uit de infosessies in oktober over vrijwilligerswerk nalezen.

TIJDELIJKE PAUZE VOOR HUISBEZOEKEN

Zoom stelt alle geplande huisbezoeken in de periode van 2 november tot 15 november uit.

WEBINAR AGILITAS: Samenwerken met een interimkantoor als budgethouder, wat houdt dit in?

Er zijn 2 twee webinars waarin de medewerkers van Agilitas dieper ingaan op hun aanpak.

645 (!) PVB-HOUDERS HEBBEN PROCEDURE ARBEIDSRECHTBANK INGESPANNEN TEGEN CF2

Het verlies van punten bij de dalers in CF2 is bij vele gebruikers als onrechtvaardig en oneerlijk aangekomen. In die mate dat een aantal gebruikers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan.