Opstart Vlaamse Toeleidingscommissie


Op 17 juli 2020 wordt er bij het VAPH afscheid genomen van de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) en de Regionale Prioriteitencommissie (RPC). Beide commissies worden geïntegreerd in een Vlaamse Toeleidingscommissie (VTC) die het takenpakket van PEC en RPC zal combineren bij de behandeling van dossiers.
 Deze samensmelting biedt voor de klant immers het voordeel dat zijn dossier slechts door één commissie besproken wordt, waardoor hij zijn verhaal niet meermaals moet vertellen.


De VTC combineert het takenpakket van de PEC en de RPC en is hiermee verantwoordelijk voor de beoordeling van de handicap (zowel voor PVB- als voor IMB-dossiers), de toekenning van een prioriteitengroep en de beoordeling van maatschappelijke noodzaak (enkel PVB-dossiers).
Voor het toekennen van een prioriteitengroep, worden de criteria ook op een nieuwe manier beoordeeld: aan het aanwezige netwerk, de persoon met een handicap en de ondersteuningskloof  wordt telkens een score van 1 (meest acute score) tot 6 (minst acute score) toegekend. De optelsom van deze scores leidt tot een prioriteitengroep 1, 2 of 3.
Deze nieuwe prioriteringscriteria zullen worden toegepast op dossiers die werden vervolledigd na 17 juli 2020.

Met deze VTC zal het aanvraagproces voor een nieuw persoonsvolgend budget wellicht sneller afgehandeld kunnen worden. Jammer genoeg betekent dat vooralsnog: sneller op de wachlijst komen, maar niet noodzakelijk tijdig een budget toegewezen krijgen. Er zijn immers nog steeds 20.000 wachtenden...

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

SNEL INSCHRIJVEN VOOR INFOSESSIES 'VRIJWILLIGERSWERK' ism FOCUS in OKTOBER

Focus op Emancipatie ism Zoom vzw informeren in gratis sessies in Denderleeuw, Hasselt en Roeselare over de mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten met je PVB/PAB

Vier scenario's om gebruik te maken van het extra COVID19 budget

Veel budgethouders weten niet dat ze vrij eenvoudig beroep kunnen doen op deze extra ondersteuning

Vrijwilligerswerking ADO Icarus verhuist naar Focus op Emancipatie

Voor de meeste Zoom leden is geen onmiddelijke actie nodig nav de verandering van Ado Icarus tot Fokus op Emancipatie

EXTRA ONDERSTEUNING IN CORONA-TIJDEN: MAAR DAAR HEB IK TOCH GEEN FACTUREN VAN?'

Ook voor extra ondersteuning thuis kan het extra COVID19 PVB ingezet worden