Antwoord Minister BEKE op onze Open Brief COVID19 maatregelen

Minister Beke en zijn kabinet reageren enigszins verbaasd op het signaal vanuit Zoom, Fovig en Stan dat de steunmaatregelen COVID19 voor individuele gebruikers te complex zijn. Er is 10 miljoen euro voorzien aan vergoeding van extra zorg en ondersteuning, dit kadert in het groter plan waarbij eerst en vooral alle betalingen via IDO's aan voorzieningen onveranderd doorlopen - ook wanneer er geen ondersteuning meer geboden kan worden. 

Als reactie op onze Open Brief, werd wel een spoedoverleg georganiseerd tussen Team Besteding van het VAPH (dat de aanvragen moet controleren en verwerken) en de bijstandsorganisaties, om zo veel mogelijk procedures vlot te laten verlopen.

 Meer recent is vanuit het VAPH ook nog een oproep aan alle voorzieningen gestuurd om hun gebruikers grondig in te lichten over de maatregelen. Zoom merkt echter dat bij de meeste voorzieningen onvoldoende kennis is over de mogelijkheden voor gebruikers om budget via cash facturen in te zetten. Mee daardoor - en ook uit schrik om 'té goed geïnformeerde gebruikers' te krijgen? - is die informatiedoorstroming toch nog steeds onvoldoende.

De minister vraagt aan de ondertekenende organisaties om in de eerste plaats hun informerende functie op te nemen en mee de ingewikkelde aanvraagprocedure te verspreiden en verduidelijken. 

Dat doen we natuurlijk allemaal en zo veel we kunnen. Toch blijft onze indruk dat veel te veel gebruikers niet bereikt kunnen worden - en vaak is deze moeilijkst bereikbare doelgroep, de groep die deze extra steun het meest zou kunnen gebruiken! Dit stuk beleid blijft voor meer ongelijkheid en verschillen tussen gebruikers zorgen. 

 

Lees het volledige antwoord van Minister Beke onderaan in bijlage. 

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

VIND ALLE INFO OVER CORONA VIA VAPH.BE

Het VAPH wil gebruikers zo goed mogelijk informeren. Het maakte een poster met daarop Corona-gerelateerde informatie via verschillende overheidskanalen.

Antwoord Minister BEKE op onze Open Brief COVID19 maatregelen

ZOOM, Fovig en Stan stuurden een open brief aan minister Beke met de vraag om de moeilijke procedure voor het extra COVID19 PVB/PAB van 8,5%

DIENSTENCHEQUES AANGEKOCHT MET PVB/PAB, NIET AFTREKKEN VAN DE BELASTINGEN

Let bij het invullen van je belasingaangifte op dat je de dienstencheques die je aankoopt met je PVB/PAB, niet mag aftrekken van de belastingen. Want dat komt neer op dubbele subsidie en dat mag niet.

OPEN BRIEF aan minister Beke om de 8,5% (binnenkort wellicht 17%) steun aan budgethouders rechtvaardiger te verdelen

Minister Beke stelt 10 miljoen euro ter beschikking van budgethouders om extra zorgkosten tijdens COVID19 te vergoeden. Meer dan 5000 gebruikers zouden daarvan gebruik kunnen maken. Alleen: de regeling is zo commplex, dat weinigen weten dat ze er recht op hebben.