Antwoord Minister BEKE op onze Open Brief COVID19 maatregelen

Minister Beke en zijn kabinet reageren enigszins verbaasd op het signaal vanuit Zoom, Fovig en Stan dat de steunmaatregelen COVID19 voor individuele gebruikers te complex zijn. Er is 10 miljoen euro voorzien aan vergoeding van extra zorg en ondersteuning, dit kadert in het groter plan waarbij eerst en vooral alle betalingen via IDO's aan voorzieningen onveranderd doorlopen - ook wanneer er geen ondersteuning meer geboden kan worden. 

Als reactie op onze Open Brief, werd wel een spoedoverleg georganiseerd tussen Team Besteding van het VAPH (dat de aanvragen moet controleren en verwerken) en de bijstandsorganisaties, om zo veel mogelijk procedures vlot te laten verlopen.

 Meer recent is vanuit het VAPH ook nog een oproep aan alle voorzieningen gestuurd om hun gebruikers grondig in te lichten over de maatregelen. Zoom merkt echter dat bij de meeste voorzieningen onvoldoende kennis is over de mogelijkheden voor gebruikers om budget via cash facturen in te zetten. Mee daardoor - en ook uit schrik om 'té goed geïnformeerde gebruikers' te krijgen? - is die informatiedoorstroming toch nog steeds onvoldoende.

De minister vraagt aan de ondertekenende organisaties om in de eerste plaats hun informerende functie op te nemen en mee de ingewikkelde aanvraagprocedure te verspreiden en verduidelijken. 

Dat doen we natuurlijk allemaal en zo veel we kunnen. Toch blijft onze indruk dat veel te veel gebruikers niet bereikt kunnen worden - en vaak is deze moeilijkst bereikbare doelgroep, de groep die deze extra steun het meest zou kunnen gebruiken! Dit stuk beleid blijft voor meer ongelijkheid en verschillen tussen gebruikers zorgen. 

 

Lees het volledige antwoord van Minister Beke onderaan in bijlage. 

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

SNEL INSCHRIJVEN VOOR INFOSESSIES 'VRIJWILLIGERSWERK' ism FOCUS in OKTOBER

Focus op Emancipatie ism Zoom vzw informeren in gratis sessies in Denderleeuw, Hasselt en Roeselare over de mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten met je PVB/PAB

Vier scenario's om gebruik te maken van het extra COVID19 budget

Veel budgethouders weten niet dat ze vrij eenvoudig beroep kunnen doen op deze extra ondersteuning

Vrijwilligerswerking ADO Icarus verhuist naar Focus op Emancipatie

Voor de meeste Zoom leden is geen onmiddelijke actie nodig nav de verandering van Ado Icarus tot Fokus op Emancipatie

EXTRA ONDERSTEUNING IN CORONA-TIJDEN: MAAR DAAR HEB IK TOCH GEEN FACTUREN VAN?'

Ook voor extra ondersteuning thuis kan het extra COVID19 PVB ingezet worden