DIENSTENCHEQUES AANGEKOCHT MET PVB/PAB, NIET AFTREKKEN VAN DE BELASTINGEN

DIENSTENCHEQUES  AANGEKOCHT MET PVB/PAB,  NIET AFTREKKEN VAN DE BELASTINGEN


Elk jaar eind mei, begin juni, is het weer zover: de belastingaangifte moet ingevuld worden. Let daarbij op dat je de dienstencheques die je aankoopt met je PVB/PAB, niet mag aftrekken van de belastingen. Want dat komt neer op dubbele subsidie en dat mag niet. 

In veel gevallen krijgt een budgethouder automatisch een fiscaal attest van Sodexo voor zijn personenbelasting.
Voor velen wordt alles automatisch ingevuld op het voorstel voor de belastingbrief.
Zo kan iemand die nog nooit iets heeft moeten betalen, noch terugtrekken, plots toch personenbelastingen terugtrekken zonder dat hij daar recht op heeft.

Sodexho kan hier niets aan veranderen ,zij zijn verplicht om fiscale attesten af te leveren aan al wie bij hun cheques aankoopt. 

Je kan dit voorkomen door een brief te sturen aan de FOD Financieën van je plaatselijk belastingkantoor, waarin je uitdrukkelijk meldt dat je het fiscaal attest voor aankoop dienstencheques niet wenst te gebruiken, omdat ze zijn aangekocht met je persoonsvolgend budget (PVB/PAB). 

Stel ook de vraag om in de volgende aangifte de codes code 3364 en code 3366  niet in te vullen op het voorstel voor aangefite,  zo is het probleem voor de toekomst ook ineens opgelost !
Met dank aan budgethouders Filip en Marc voor de tips... :-)

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

SNEL INSCHRIJVEN VOOR INFOSESSIES 'VRIJWILLIGERSWERK' ism FOCUS in OKTOBER

Focus op Emancipatie ism Zoom vzw informeren in gratis sessies in Denderleeuw, Hasselt en Roeselare over de mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten met je PVB/PAB

Vier scenario's om gebruik te maken van het extra COVID19 budget

Veel budgethouders weten niet dat ze vrij eenvoudig beroep kunnen doen op deze extra ondersteuning

Vrijwilligerswerking ADO Icarus verhuist naar Focus op Emancipatie

Voor de meeste Zoom leden is geen onmiddelijke actie nodig nav de verandering van Ado Icarus tot Fokus op Emancipatie

EXTRA ONDERSTEUNING IN CORONA-TIJDEN: MAAR DAAR HEB IK TOCH GEEN FACTUREN VAN?'

Ook voor extra ondersteuning thuis kan het extra COVID19 PVB ingezet worden