DIENSTENCHEQUES AANGEKOCHT MET PVB/PAB, NIET AFTREKKEN VAN DE BELASTINGEN

DIENSTENCHEQUES  AANGEKOCHT MET PVB/PAB,  NIET AFTREKKEN VAN DE BELASTINGEN


Elk jaar eind mei, begin juni, is het weer zover: de belastingaangifte moet ingevuld worden. Let daarbij op dat je de dienstencheques die je aankoopt met je PVB/PAB, niet mag aftrekken van de belastingen. Want dat komt neer op dubbele subsidie en dat mag niet. 

In veel gevallen krijgt een budgethouder automatisch een fiscaal attest van Sodexo voor zijn personenbelasting.
Voor velen wordt alles automatisch ingevuld op het voorstel voor de belastingbrief.
Zo kan iemand die nog nooit iets heeft moeten betalen, noch terugtrekken, plots toch personenbelastingen terugtrekken zonder dat hij daar recht op heeft.

Sodexho kan hier niets aan veranderen ,zij zijn verplicht om fiscale attesten af te leveren aan al wie bij hun cheques aankoopt. 

Je kan dit voorkomen door een brief te sturen aan de FOD Financieën van je plaatselijk belastingkantoor, waarin je uitdrukkelijk meldt dat je het fiscaal attest voor aankoop dienstencheques niet wenst te gebruiken, omdat ze zijn aangekocht met je persoonsvolgend budget (PVB/PAB). 

Stel ook de vraag om in de volgende aangifte de codes code 3364 en code 3366  niet in te vullen op het voorstel voor aangefite,  zo is het probleem voor de toekomst ook ineens opgelost !
Met dank aan budgethouders Filip en Marc voor de tips... :-)

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

VIND ALLE INFO OVER CORONA VIA VAPH.BE

Het VAPH wil gebruikers zo goed mogelijk informeren. Het maakte een poster met daarop Corona-gerelateerde informatie via verschillende overheidskanalen.

Antwoord Minister BEKE op onze Open Brief COVID19 maatregelen

ZOOM, Fovig en Stan stuurden een open brief aan minister Beke met de vraag om de moeilijke procedure voor het extra COVID19 PVB/PAB van 8,5%

DIENSTENCHEQUES AANGEKOCHT MET PVB/PAB, NIET AFTREKKEN VAN DE BELASTINGEN

Let bij het invullen van je belasingaangifte op dat je de dienstencheques die je aankoopt met je PVB/PAB, niet mag aftrekken van de belastingen. Want dat komt neer op dubbele subsidie en dat mag niet.

OPEN BRIEF aan minister Beke om de 8,5% (binnenkort wellicht 17%) steun aan budgethouders rechtvaardiger te verdelen

Minister Beke stelt 10 miljoen euro ter beschikking van budgethouders om extra zorgkosten tijdens COVID19 te vergoeden. Meer dan 5000 gebruikers zouden daarvan gebruik kunnen maken. Alleen: de regeling is zo commplex, dat weinigen weten dat ze er recht op hebben.