KADER VOOR VEILIGE HUISBEZOEKEN ZOOM

Het kader waarin een coach van ZOOM een huisbezoek kan plannen, is gebaseerd op een samenvating van de richtlijnen vanuit het VAPH en gezond verstand. 
 
De highlights:
  • huisbezoeken kunnen enkel voor dossiers waar dit een noodzaak is en niet op afstand gewerkt kan worden. 
  • werken op afstand blijft dus de regel, huisbezoek is de uitzondering
  • de basisregels rond social distancing en hygiëne worden strikt en absoluut opgevolgd.
  • voorafgaand aan een huisbezoek (liefst de dag zelf) nemen we extra telefonisch contact op om te informeren of er personen met symptomen in de te bezoeken bubbel zijn. We herhalen ook de richtlijnen voor een veilig bezoek: bij voorkeur 1-op-1, goedverluchte ruimte, respecteren van hygiëne en social distancing. Noteer kort in het verslag van je bezoek dit telefoontje.

HOU HET VEILIG, ZORG VOOR ELKAAR!

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Hernieuwing lidmaatschap ZOOM 2021

Alle leden van onze bijstandsorganisatie kregen voor Kerstmis een brief in de bus met de vraag om ook in 2021 lid te blijven.

AANVRAAG PAB? Dien voor 25 januari 2021 zeker de checklist prioriteit in!

Had je al een aanvraag gedaan voor een PAB (Persoonlijk Assistentie Budget Minderjarigen) maar nog geen prioriteit? Zorg dan voor 25 januari dat de checklist ingediend is!

Vanaf 1 januari 2021 verwijnt onbelast bijklussen!

Onbelast bijklussen kan niet meer in 2021. Bijklussen via een plaform in de deeleconomie kan nog wel.