OPEN BRIEF aan minister Beke om de 8,5% (binnenkort wellicht 17%) steun aan budgethouders rechtvaardiger te verdelen

Geachte minister Beke,
Geachte heer administrateur-generaal Van Casteren,
Geachte mijnheer Asselman, mevr. Van den Abeele, mijnheer Vanderstichelen,
 
via deze brief willen we graag aandacht vragen voor problemen die wij ervaren bij de regeling voor Steunmaatregelen voor individuele gebruikers.
Dit pakket maatregelen is voor velen broodnodig en een belangrijke erkenning en financiële tegemoetkoming voor de inzet van velen in eigen netwerk. 
 
We ervaren de laatste dagen steeds meer, dat de gebruikers die dit het meest nodig hebben, maar zeer beperkt bereikt kunnen worden. Daarom deze oproep om hier snel op in te grijpen en aanpassingen door te voeren.
 
Er zouden meer gerichte inspanningen gedaan moeten worden door nog meer partners in communicatie (VAPH, bijstandsorganisaties, gebruikersorganisaties en zeker ook de voorzieningen zelf) in te schakelen. De aanvraag van de steun is echter zo ingewikkeld, dat heldere communicatie bijna onmogelijk is. 
 
De manier om gebruik te kunnen maken van extra steun, is zeer technisch en ingewikkeld. Er zijn daardoor te veel drempels om de extra middelen in te kunnen zetten. Zeker de meer kwetsbare groepen ondervinden enorme drempels om de COVID19 steun te kunnen benutten. 
In bijgevoegde brief duiden we een aantal van die drempels concreet aan.
 

Met deze uitgebreide toelichting nemen wij onze signaalfunctie naar de overheid en het VAPH op. We hopen op een snelle uitnodiging om voor deze problemen mee een oplossing te vinden: betere informatie van gebruikers door meerdere kanalen te gebruiken en de krachten van verschillende organisaties te benutten; een eenvoudiger procedure voor het inzetten van de extra steun; een oplossing voor de situatie van een-oudergezinnen die ook Bewindvoerder zijn. 

De eenvoudigste oplossing is wellicht om (bijkomend) de keuze te bieden aan budgethouders af te stappen van de verplichting om kosten van ondersteuning aan te tonen via overeenkomsten, facturen en registraties. In plaats daarvan zou het mogelijk moeten zijn om steun aan te vragen via de procedure van het Vrij Besteedbaar Deel via 1 formulier.

Met deze aanpassingen wordt communicatie een stuk eenvoudiger en worden veel van de drempels om de zwakste doelgroepen te bereiken, gesloopt. 
Zo kan de sterke geste van minister Beke om ook aandacht te hebben voor de noden van individuele gebruikers aan kracht en effectiviteit winnen. 
Voor het VAPH kan de extra administratieve druk die met invoering van een complex systeem wordt gecreëerd, verminderen. 
En zo kunnen we met verenigde krachte de focus leggen op het bestrijden van de huidige crisis en een basis leggen voor het tijdperk na COVID19. 
 
We gaan die gebundelde energie nog goed kunnen gebruiken, lijkt ons.
 
Vriendelijke en constructieve groet,
 
namens Bijstandsorganisatie Zoom vzw,
Hugo Verhoeven, voorzitter
Bert Goossens, coordinator
 
namens gebruikersorganisatie Stan vzw,
Ria Bruyneel, voorzitter
Dries Fonteyn, coördinator
 
namens gebruikersorganisatie FOVIG vzw,
Nadia Dekoning, voorzitter
Eddy Vandemeulebroecke, stafmedewerker

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

VIND ALLE INFO OVER CORONA VIA VAPH.BE

Het VAPH wil gebruikers zo goed mogelijk informeren. Het maakte een poster met daarop Corona-gerelateerde informatie via verschillende overheidskanalen.

Antwoord Minister BEKE op onze Open Brief COVID19 maatregelen

ZOOM, Fovig en Stan stuurden een open brief aan minister Beke met de vraag om de moeilijke procedure voor het extra COVID19 PVB/PAB van 8,5%

DIENSTENCHEQUES AANGEKOCHT MET PVB/PAB, NIET AFTREKKEN VAN DE BELASTINGEN

Let bij het invullen van je belasingaangifte op dat je de dienstencheques die je aankoopt met je PVB/PAB, niet mag aftrekken van de belastingen. Want dat komt neer op dubbele subsidie en dat mag niet.

OPEN BRIEF aan minister Beke om de 8,5% (binnenkort wellicht 17%) steun aan budgethouders rechtvaardiger te verdelen

Minister Beke stelt 10 miljoen euro ter beschikking van budgethouders om extra zorgkosten tijdens COVID19 te vergoeden. Meer dan 5000 gebruikers zouden daarvan gebruik kunnen maken. Alleen: de regeling is zo commplex, dat weinigen weten dat ze er recht op hebben.