Nieuwsbrief ZOOM april 2020: het extra COVID19 budget van 8,5%

ZOOM NIEUWSBRIEF APRIL 2020
 
Budgethouders PVB/PAB die hun ondersteuning in eigen netwerk opnemen tijdens de Corona-crisis, kunnen hun budget dit jaar met maximum 8,5% overschrijden. Dat komt overeen met een verhoging van het budget 2020 met  1/12 of een extra maand erbij. 
Dat extra budget moet wel bewezen worden met facturen op een door het vaph goedgekeurde overeenkomst!
Facturen van bijvoorbeeld Thuishulp, Gezinszorg, maar ook een vergoeding voor onbelast bijklussen of onkosten vrijwilligerswerk voor een familielid kunnen door het VAPH terugbetaald worden.
Belangrijk is om de juiste werkwijze te volgen en dit voor 3 mei in orde te brengen. Mogelijk kan de periode wel nog verlengd worden. 
In deze nieuwsbrief  leggen we uit welke de steunmaatregelen voor indivduele budgethouders zijn en hoe je daar gebruik van kan maken.
Deze maatregelen zijn goedgekeurd sinds 21 april.

Vorige nieuwsbrief hebben we reeds gemeld dat de IDOs (overeenkomsten ) met de voorziening ongewijzigd blijven doorlopen tijdens de Corona-crisis. Of je nu helemaal geen gebruik kan maken van de dienstverlening van je zorgaanbieder (bv de Dagcentra) of net 7 op 7 in de voorziening moet blijven: de IDO wordt niet aangepast.
Je moet niet bijbetalen voor de extra dagen, maar er wordt ook niets teruggestort voor ondersteuning die niet kon doorgaan.
 
 
 
 
 
Zoom vraagt hulp : we zijn op zoek naar versterking van ons team.

Ben jij of ken jij die Witte Raaf, die met volle overtuiging onze leden wil bijstaan om hun budget op de best mogelijke manier in te zetten?

Vind je inzet binnen een gedreven en warm team belangrijk?  Ben je sterk in zelfstandig werk van thuis uit, hou je van regelmatige huisbezoeken en heb je een sterk netwerk in zorg, ondersteuning en handicap? Reageer dan op onze vacature. En help ons door ze te verspreiden, door te geven. Samen sterk...
 
GOEDGEKEURD:
PVB 2020 KAN TOT 8,5% OVERSCHREDEN WORDEN


EN ANDERE STEUNMAATREGELEN VOOR WIE EXTRA COVID-19 KOSTEN HEEFT
 
Het VAPH heeft bekendgemaakt hoe individuele budgethouders ondersteund worden voor de extra kosten die zij hebben ten gevolge van de Corona-crisis. Het gaat over een budget voor extra ondersteuning met een waarde van tussen de 700€ tot zelfs meer dan 7000€, zolang de maatregelen gelden. Momenteel lopen de maatregelen tot minstens 3 mei, wij zouden het logisch vinden dat deze extra ondersteuning ook nog de weken erna ingezet zou kunnen worden. De concrete toepassing van deze steun werd immers pas op 21 april gecommuniceerd.

Op de website van het VAPH kan je de volledige info vinden. Wij zetten  in onze nieuwsbrief een aantal haalbare mogelijkheden om van deze steun gebruik te maken, op een rijtje voor onze lezers.

 

EXTRA ONDERSTEUNING IN CORONA-TIJDEN

Ik heb een PVB en besteed mijn budget volledig in voucher
 
Normaal gezien krijgt deze Budgethouder enkel ondersteuning vanuit de voorziening: een Dagcentrum, Woonondersteuning, mobiele of ambulante ondersteuning... Door de COVID-19 crisis is deze hulp stopgezet of heeft de budgethouder moeten kiezen tussen voltijds in de voorziening verblijven of voltijds in het eigen netwerk.

Wie in deze situatie voltijds thuis is, kan een extra ondersteuning ter waarde van 1 maand van het totale jaarbudget (1/12 of  +8,5%) inzetten voor het betalen van cash facturen. 
Hoe die vergoeding kan betaald worden, lees je in dit artikel op onze website.

 
Ik heb een PAB of een PVB dat ik in cash besteed (niet bij een vergunde zorgaanbieder)

Als er wijzigen zijn aan bestaande overeenkomsten (bv. als het uurrooster van uw individuele begeleider of persoonlijke assistent wijzigt) door COVID-19, dan moet u voor die extra gepresteerde uren een nieuwe overeenkomst registreren of bezorgen aan het VAPH.
U vermeldt in de taakomschrijving dat het een aanpassing is van de overeenkomst in het kader van COVID-19.
Het is ook mogelijk om gedurende de periode van de extramaatregelen, een (tijdelijke) bijkomende overeenkomst voor 1-op-1 ondersteuning af te sluiten.

Na goedkeuring van de overeenkomst kunt u kosten registreren in het kader van de overeenkomst. Het VAPH vergoedt de extra kosten tot 8,5 % (voor het persoonsvolgend budget is dat inclusief beheerskosten) boven uw jaarbudget.
 

Ik heb een PVB en besteed mijn budget gedeeltelijk in cash en voucher
De individuele dienstverleningsovereenkomst of IDO die de inzet van uw voucher regelt, blijft gewoon doorlopen, ook als u geen feitelijke ondersteuning krijgt van de vergunde zorgaanbieder tijdens de COVID-19-periode.

U registreert uw extra overeenkomsten en u vermeldt daarbij dat het een overeenkomst is die u sloot in het kader van COVID-19. U kunt dat noteren bij de taakomschrijving.
Na goedkeuring van de overeenkomst vergoedt het VAPH tot 8,5% extra kosten boven uw jaarbudget. 
 

OP KORTE TERMIJN ONDERSTEUNING INSCHAKELEN

Er zijn verschillende overeenkomsten die door het VAPH aanvaard worden voor ondersteuning en assistentie. Het is momenteel ook niet aan te raden om externen in je bubbel te introduceren, behalve als dat echt noodzakelijk is. Maar de medewerkers van de diensten Gezinszorg of Thuishulp zijn gewend om op een zo veilig en verantwoord mogelijke manier, hulp te blijven bieden bij kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben.

Mensen die reeds in jouw woonomgeving zijn, kan je nu met een vrijwilligersovereenkomst (bv Ado Vrijwilligerswerking ), een overeenkomst onbelast bijklussen (HelpperTrixxo, ..) of een interimcontract (Agilitas , ..) vergoeden voor hun hulp tijdens de periode van de Corona-maatregelen.

Een arbeidsovereenkomst afsluiten (met hulp van een sociaal secretariaat, bv Securex ) met een assistent, kan ook, maar is omslachtig en vraagt vaak enkele dagen tijd.

Er zijn een aantal diensten die op korte tijd hulp aan huis kunnen opstarten: de diensten Thuiszorg, aanvullende Gezinszorg werken in een aantal regio's zonder wachtlijst. 
Vaak kan uw lokaal OCMW u snel helpen om de gepaste diensten in uw regio in te schakelen.

De steunmaatregelen gelden voor de periode vanaf 15 maart, maar werden pas op 21 april in een richtlijn gepubliceerd op de website van het VAPH. 
Behalve als je al langer een overeenkomst had voor ondersteuning maar die met eigen middelen betaalde, kan je dus niet nu, eind april, met terugwerkende kracht overeenkomsten voor ondersteuning gaan afsluiten. Daarom is het belangrijk om snel werk te maken van die overeenkomst voor ondersteuning!


DE ZOOM COACHES HELPEN

De Zoom coaches helpen om de juiste ondersteuning en correcte overeenkomsten te vinden.
Zoom helpt je om deze extra steun op correcte wijze te laten terugbetalen met het extra PVB/PAB. Wij zijn vertrouwd met de registraties van overeenkomsten, ingeven van facturen, correct gebruik van VAPH-formulieren...
De extra bijstand die u nodig hebt om deze steun in orde te brengen, betaalt u ook gewoon met het extra budget van 8,5%. 


Bel dus zeker de infolijn van ZOOM als je meer info wil: 0468/406 606.
Mailen kan op info@zoomvzw.be. 

Hou het ondertussen veilig, hou afstand, en blijf in beweging. En hou nog even vol, samen komen we hier wel door!


 

TERZAKE doet oproep voor getuigenis lockdown met handicap

OPROEP: Hebt u een zoon of dochter met een ernstige mentale (en fysieke) handicap die normaal gezien naar een dagopvang gaat of in een residentiële voorziening verblijft en bent u door de coronamaatregelen verplicht of hebt u er zelf voor gekozen om uw zoon of dochter tijdens de lockdown zelf thuis op te vangen ?
TERZAKE wil een reportage maken over hoe u deze periode doorkomt. Wilt u uw verhaal doen ? Schrijf dan een mailtje aan Goedele.devroy@vrt.be.
(Goedele Devroy zorgt ervoor dat het goed terechtkomt. Zij maakt de reportage zelf niet aangezien zij ook in bovengenoemde situatie zit.)

Wij vinden het belangrijk dat er ook getuigenissen zouden komen van ouders/ gebruikers die in deze moeilijke situatie op een positieve manier ondersteund worden door de voorziening of op een alternatieve manier, bijvoorbeeld met de extra ondersteuning..

We weten dat jullie veel goede, positieve, creatieve manieren zochten en vonden om de thuissituatie toch te ondersteunen, oplossingen te zoeken ingeval van crisis etc. Vandaar een warme oproep om zelf contact te nemen met Goedele Devroy.

Geef gerust ook Zoom een seintje als je zou meewerken aan de reportage. Wij zijn steeds geboeid door elk verhaal van onze leden en sympathisanten. 

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

VIND ALLE INFO OVER CORONA VIA VAPH.BE

Het VAPH wil gebruikers zo goed mogelijk informeren. Het maakte een poster met daarop Corona-gerelateerde informatie via verschillende overheidskanalen.

Antwoord Minister BEKE op onze Open Brief COVID19 maatregelen

ZOOM, Fovig en Stan stuurden een open brief aan minister Beke met de vraag om de moeilijke procedure voor het extra COVID19 PVB/PAB van 8,5%

DIENSTENCHEQUES AANGEKOCHT MET PVB/PAB, NIET AFTREKKEN VAN DE BELASTINGEN

Let bij het invullen van je belasingaangifte op dat je de dienstencheques die je aankoopt met je PVB/PAB, niet mag aftrekken van de belastingen. Want dat komt neer op dubbele subsidie en dat mag niet.

OPEN BRIEF aan minister Beke om de 8,5% (binnenkort wellicht 17%) steun aan budgethouders rechtvaardiger te verdelen

Minister Beke stelt 10 miljoen euro ter beschikking van budgethouders om extra zorgkosten tijdens COVID19 te vergoeden. Meer dan 5000 gebruikers zouden daarvan gebruik kunnen maken. Alleen: de regeling is zo commplex, dat weinigen weten dat ze er recht op hebben.