Jouw vrijwilligers vergoeden met je PVB/PAB? Dat kan

VRIJWILLIGERSWERK EN PAB/PVB 

Je buurman doet regelmatig boodschappen voor jou? Je oma vervoert je wekelijks naar de sportclub? Een meisje uit de wijk komt af en toe oppassen? 

In deze situaties kan je via je PAB of je PVB deze mensen vergoeden via het systeem van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk wordt in de wet gedefinieerd als ‘het verrichten van activiteiten, onverplicht en onbezoldigd, en dit ten behoeve van anderen of de samenleving, ingericht door een organisatie’.   

Het voordeel van vrijwilligerswerk is dat je kleinere taken, die kort duren of slechts sporadisch nodig zijn, ook kan vergoeden via het PAB/PVB. Vaak doen mensen die je goed kent veel voor jou, zonder dat ze hiervoor een loon verwachten. Via het vrijwilligerswerk kan je hen toch een stukje vergoeding geven, bv door hun gemaakte verplaatsingsonkosten te vergoeden.  

Vergoedingen 

Hoewel vrijwilligerswerk per definitie onbezoldigd is, kan een vrijwilliger een onkostenvergoeding krijgen. Er zijn verschillende systemen van onkostenvergoedingen: de forfaitaire onkostenvergoeding en de reële onkostenvergoeding. 

In het geval van een forfaitaire onkostenvergoeding kan een vrijwilliger in 2020 maximum 34,71 euro per dag krijgen, met een maximum van 1388,40 euro per jaar. Je kan er voor kiezen om je vrijwilliger een bepaald bedrag per uur of taak te geven, maar dus nooit meer dan 34,71 euro voor 1 dag. Dit bedrag is belangrijk, omdat bij overschrijding de vrijwilliger belastingen zal moeten betalen op het volledige bedrag dat hij of zij aan onkostenvergoeding kreeg.   

Een reële onkostenvergoeding kan wanneer de vrijwilliger enkel vervoer doet. Je kan dan onbeperkt de  gereden kilometers terugbetalen. Het wettelijk tarief per kilometer bedraagt momenteel 0,3653 euro per kilometer. 

Een vrijwilliger kan ook een combinatie van forfaitaire vergoeding en verplaatsingsonkosten krijgen.  

De bedragen voor de forfaitaire vergoeding worden jaarlijks in januari aangepast, voor de verplaatsingsonkosten gebeurt dit jaarlijks op 1 juli.  

Wie kan vrijwilliger zijn? 

Binnen het PAB/PVB kan elke persoon ouder dan 18 jaar vrijwilliger zijn. Iemand die een uitkering krijgt, bv van de RVA of mutualiteit, moet wel eerst toestemming vragen aan de betreffende instantie voor hij of zij vrijwilligerswerk mag doen. Een persoon die al bij je werkt, bv via een sociaal secretariaat, kan in principe geen vrijwilligerswerk voor jou doen, tenzij de taken verschillend zijn. BV je vaste assistent die tijdelijk nachtpermanentie moet doen, kan dat als vrijwilliger.  

Praktisch 

Om een vrijwilliger te vergoeden vanuit je PAB of PVB, moet je als budgethouder je aansluiten bij een vrijwilligersorganisatie. Ook elke vrijwilliger die je wil vergoeden, moet zich hierbij aansluiten. De vrijwilligersorganisatie regelt dan de noodzakelijke verzekeringen, en betaalt de onkostenvergoeding uit op basis van de onkostennota’s die de budgethouder doorgeeft. De budgethouder krijgt de factuur voor deze vergoedingen, vermeerderd met de kosten van de vrijwilligersorganisatie, die hij dan kan betalen vanuit het PAB/PVB. De overeenkomst met de vrijwilligersorganisatie moet je registreren bij het VAPH. De facturen dienen als verantwoording voor de uitgaven via het PAB/PVB. Je houdt wel best ook de ingediende onkostennota’s bij, het VAPH kan die ook opvragen bij controle. Je mag als budgethouder dus nooit rechtstreeks een vrijwilliger betalen!                                         Enkele voorbeelden van vrijwilligersorganisaties die kennis hebben van het PAB/PVB zijn Ado Icarus of de vrijwilligersorganisatie van je mutualiteit.   

Wil je meer weten? Bel of mail naar je coach bij Zoom vzw. Onze medewerkers hepen je graag op weg! 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Hoe het extra COVID-19 budget van 8,5% inzetten?

Het VAPH voorziet extra steun voor gebruikers die meerkosten ondervinden door de opvang in eigen netwerk tijdens de COVID-19 crisis. Hoe werkt dit?

TEAM ZOOM ZOEKT VERSTERKING!

We hebben een vacature voor een coach. Belangrijker dan diploma of zelfs regio is jouw bereidheid om heel ver te willen gaan om warme en betrokken bijstand te bieden.

RAADPLEEG DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER JOUW PVB/PAB EN HET CORONAVIRUS

Het VAPH bundelt veelgestelde vragen op zijn website.

MAG MIJN ASSISTENT BLIJVEN WERKEN?

Met de Corona crisis is er veel onzekerheid over wat nog mag, kan of verantwoord is.