ZORGCONTINUITEIT na MFC vanaf 2020

Vanaf 2020 kan iedere jongere die ondersteund wordt door een MFC, een persoonsvolgend budget krijgen (PVB) op het moment dat die 21 jaar wordt. Dit komt doordat het VAPH voor deze groep ‘zorgcontinuïteit’ biedt. Zorgcontinuïteit betekent dat je als jongvolwassene met een beperking, dezelfde ondersteuning zou moeten kunnen betalen met je PVB als dat je krijgt vanuit het MFC.

 Een jongere die bv 5 nachten per week in een MFC verblijft (internaat), zou dus via zorgcontinuïteit een persoonsvolgend budget moeten krijgen dat voldoende hoog is om in een voorziening die volwassenen met een beperking ondersteunt, 5 nachten woonondersteuning te kunnen betalen.

Procedure

Je krijgt als jongere in een MFC niet zomaar een persoonsvolgend budget binnen zorgcontinuïteit. Je moet hiervoor de procedure doorlopen voor het aanvragen van een PVB. Dit betekent dat je een ondersteuningsplan moet opmaken, en ook een zorgzwaarte-inschaling moet laten afnemen. Het ondersteuningsplan kan je zelf opmaken, of je kan je hiervoor laten bijstaan door de mutualiteit of een dienst ondersteuningsplan. De zorgzwaarte-inschaling moet door een MDT worden afgenomen (bv de mutualiteit). Je mag rekenen op ongeveer een jaar om alle stappen te doorlopen. Het is belangrijk om goed na te denken wanneer het voor jou best is om te starten met de procedure. Je budget wordt immers automatisch toegekend na de procedure, en dan moet je ook effectief starten binnen de 4 maanden. Je moet wel de procedure hebben afgerond voor je 22 jaar wordt.

Budget

De hoogte van het persoonsvolgend budget via zorgcontinuïteit is maximaal het bedrag dat nodig is om je huidige ondersteuning in het MFC verder te zetten. Het VAPH houdt bij de berekening van het budget rekening met de uitkomst uit de aanvraagprocedure. Indien na de procedure je op een lagere budgetcategorie uitkomt dan wat volgens de ondersteuning van het MFC je budgetcategorie zou moeten zijn, dan krijg je de laagste budgetcategorie toegewezen. Indien je ondersteuningsnood vanuit de procedure een hogere budgetcategorie geeft dan de ondersteuning van het MFC, dan krijg je het budget dat overeenkomt met de budgetcategorie vanuit de ondersteuning binnen het MFC, en kom je voor de meervraag (dus het extra budget waar je nog recht op hebt) op een wachtlijst.

Opstart

Wanneer je van het VAPH een terbeschikkingstelling krijgt via zorgcontinuïteit (dus nadat de procedure is doorlopen), heb je 4 maanden de tijd om te starten met je PVB. Als je niet opstart binnen de 4 maanden, ben je het budget kwijt. Je kan op een later tijdstip dan wel opnieuw een aanvraag doen, als je aan alle voorwaarden voldoet (gebruik maken van het MFC en de procedure opnieuw doorlopen). Daarom is het dus belangrijk om de start van de procedure op het voor jou goede moment te plannen.

De opstart van je PVB houdt niet in dat je ook moet stoppen met school. Dit is perfect combineerbaar. Het is wel de school zelf die beslist over een eventuele schoolverlenging. De combinatie met PVB en het MFC is tijdelijk mogelijk, als er geen andere oplossing wordt gevonden om de nodige ondersteuning via PVB in te kopen. Dat betekent dat je bij de toekenning van het PVB een overeenkomst kan afsluiten met het MFC als vergunde zorgaanbieder, en dit als overgangsmaatregel. Het MFC dient immers steeds hun erkende capaciteit te waarborgen, en dus ook plaats te bieden aan nieuwe jongeren met een zorgvraag.

Heb je bij de opstart van je PVB graag ondersteuning, dan kan dat via de coaches van ZOOM. Neem gerust contact op met de coach uit jouw regio.

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Vier scenario's om gebruik te maken van het extra COVID19 budget

Veel budgethouders weten niet dat ze vrij eenvoudig beroep kunnen doen op deze extra ondersteuning

Vrijwilligerswerking ADO Icarus verhuist naar Focus op Emancipatie

Voor de meeste Zoom leden is geen onmiddelijke actie nodig nav de verandering van Ado Icarus tot Fokus op Emancipatie

EXTRA ONDERSTEUNING IN CORONA-TIJDEN: MAAR DAAR HEB IK TOCH GEEN FACTUREN VAN?'

Ook voor extra ondersteuning thuis kan het extra COVID19 PVB ingezet worden

VIND ALLE INFO OVER CORONA VIA VAPH.BE

Het VAPH wil gebruikers zo goed mogelijk informeren. Het maakte een poster met daarop Corona-gerelateerde informatie via verschillende overheidskanalen.