Prijzen voor intensieve bijstand en vervoer vanaf 1 januari 2022

17/12/2021

Vanaf 1 januari 2022 is de prijs voor 1 uur intensieve bijstand 75 euro bij Zoom vzw. Die 75 euro wordt aangerekend per begonnen twintig minuten aan 25 euro. Voor huisbezoeken of prestaties op verplaatsing eender waar in Vlaanderen of Brussel (bijvoorbeeld in een voorziening), rekent Zoom vzw een forfait aan van 45 euro per verplaatsing.

Forfaitaire verplaatsingsbijdrage

In het verplaatsingsforfait zit de tijd die de coach onderweg is verrekend, en ook de verplaatsingskost zelf (openbaar vervoer, gereden kilometers met auto of fiets,..). Zoom blijft bewust voor een laag forfait kiezen, omdat we ervan overtuigd zijn dat de budgethouder omwille van de plaats van afspraak niet meer of minder zou moeten betalen. Want dan wordt bijstand aan huis duurder voor wie toevallig verder weg woont van de coach, of van de provinciehoofdstad. Die toevalsfactor willen we uitsluiten door een minimale forfaitaire aanrekening te doen die voor alle budgethouders dezelfde is. Zo wordt de drempel voor intensieve bijstand alvast een beetje lager...

Uurprijs

De prijsverhoging voor een uur intensieve bijstand is noodzakelijk omdat we sinds einde 2019 verschillende indexaanpassingen niet hebben doorgerekend, terwijl de lonen van de medewerkers wel de index volgen. Door de groei van onze organisatie, hebben we ook onze administratie verder geprofessionaliseerd en zetten we in op een betere communicatie. Daarnaast voelen we ook de impact van vooral het VIA6 intersectoraal akkoord, waarbij de medewerkers met lagere anciënniteit een hoger loon krijgen en sommige barema's langer blijven stijgen. 

Subsidie-aanpassing

Tot slot moeten we onze tarieven ook aanpassen omdat de subsidieregeling voor bijstandsorganisaties door het VAPH werd aangepast in het voordeel van grotere organisaties. Daardoor verliest Zoom vzw tov de vroegere regeling bijna 40.000 euro, die wordt doorgeschoven naar de 2 grootste bijstandsorganisaties. 

Ondanks de tariefstijging zijn we er van overtuigd dat (mee door het scherpe verplaatsingsforfait) de uiteindelijke factuur voor een huisbezoek via Zoom nog steeds de voordeligste aanrekening blijft voor deskundige en betrokken bijstand op maat. 

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

MyAssist stopt op eind dit jaar, gratis overstap naar Zoom mogelijk

Bijstandsorganisatie MyAssist stopt op 31 december 2021.

Prijzen voor intensieve bijstand en vervoer vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 gelden deze aangepast prijzen voor intensieve bijstand en verplaatsing van de Zoom vzw-coaches.

Terugbetaling kosten PVB of PAB duurt langer tijdens en na de eindejaarsperiode

Terugbetaling kosten PVB of PAB duurt langer tijdens en na de eindejaarsperiode.

Bankkosten voor budgetrekening zelf te betalen

Bankkosten op je VAPH-budgetrekening moet je betalen met eigen middelen.