Nieuwsbrief juli en augustus

ZAL DE NIEUWE VLAAMSE REGERING DE WACHTLIJSTEN AANPAKKEN?

 

 

We zijn nog steeds in staat tot grootsheid." lezen we in de startnota die aan de basis ligt van de onderhandelingen tussen NVA, Open VLD en CD&V om een nieuwe Vlaamse regering te vormen. Opnieuw een Zweedse coalitie...
Er is op veel plaatsen reeds inkt gevloeid over deze infonota. We wensen de onderhandelaars van de verschillende partijen veel wijsheid, moed en volharding. 

Wij kijken alvast met veel spanning uit naar het hoofdstuk over departement Welzijn. In de infonota die geresenteerd werd, staat  volgend stukje over de Wachtlijsten: 
"De Vlaamse Regering zal stevige budgetten vrijmaken voor een warm en sociaal Vlaanderen via extra investeringen en hervormingen. Voor mensen met een beperking dringen we de wachtlijsten zo snel mogelijk terug."

Er staat jammer genoeg niet dat Vlaanderen de Wachtlijsten wil oplossen of uit de wereld helpen. We zijn benieuwd wat het dan wel wordt. We houden u in elk geval mee op de hoogte en duimen voor een zo ruim mogelijk recht op zorg en ondersteuning voor iedereen met een handicap! 
Toont Vlaanderen zijn grootsheid door het wegwerken van de Wachtlijsten voor personen met een handicap?
 HELP MEE DE STEM VAN JONGEREN MET EEN HANDICAP TE LATEN HOREN!

 


Cachet vzw doet in opdracht van de Vlaamse Overheid (Departement Welzijn, Volksgezondheid, Gezin) onderzoek naar de inspraak en participatie van jongeren met een handicap in/aan de hulpverlening.
Ze focussen daarbij op participatie op verschillende niveaus: zowel de eigen hulpverleningsrelatie, niveau van de voorziening/organisatie én op beleidsvlak. Want zowel Cachet als de overheid zien jongeren als volwaardige partner in het jeugdhulpbeleid!

En precies daarvoor zoekt Cachet jongeren om mee in gesprek te gaan.

Wie zoekt vzw Cachet precies?

  • Jongeren tussen 15 en 25 jaar
  • We maken geen keuze in soort handicap. Enige voorwaarde is dat de interviewer met hen in gesprek moet kunnen gaan over de hulpverlening die ze krijgen. Een tolk kan uiteraard wel geregeld worden.
  • Thuiswonend OF wonend in een voorziening (semi-/internaat, MFC, …)

Bezorg uw gegevens aan

Karlien Rillaerts - Projectmedewerker Personen met een Handicap 

(Bij voorkeur via e-mail karlien.rillaerts@cachetvzw.be , of anders telefonisch via 0460/97 41 54)

  1. Naam
  2. Leeftijd
  3. Woonplaats (en woonsituatie)
  4. Contactgegevens (email/gsm) + evt wanneer ik hem/haar zou kunnen bereiken
  5. (algemeen) welke handicap
VZW CACHET DANKT U ALVAST VOOR DE MEDEWERKING!

 

 
 

GAST-LESGEVERS GEZOCHT

Mentor vzw is op zoek naar een lesgever voor de inleefsessie ‘omgaan met mensen met een fysieke beperking.’

- profiel: bij voorkeur een persoon met fysieke beperking; graag rolstoelgebruiker,
- max. 10 sessies van 3 uren/jaar,
- regio: Antwerpen – Vl. Brabant – Limburg
- wij voorzien een degelijke vergoeding als gastlesgever,
- wij bieden de nodige coaching als voorbereiding; oefeningen, ondersteunende PowerPoint voorstelling, filmmateriaal, educatieve bundel,…

Meer info: https://www.vzwmentor.be/ouderenzorg-inleefsessies
Interesse? Stuur een e-mail naar k.amerlynck@mentorvzw.be

 WELKOM NIEUWE COLLEGA TINNE POELS


Je kon het in onze vorige nieuwsbrieven al lezen: het ZOOM team zocht versterking. Door onze groei in ledenaantal in alle regio's, is een extra regiomedewerker absoluut een noodzaak.
We zijn dan ook erg blij jullie hier de primeur te geven: Tinne Poels wordt vanaf 26 augustus regiomedewerker voor Oost Vlaanderen en Vlaams Brabant/Brussel. Zij heeft reeds een grote kennis van Persoonsvolgende Financiering, PVB en PAB hebben geen geheimen voor haar. 
Tinne is gedreven door onze missie om Budgethouders met raad en daad bij te staan. We zullen zeker voor een snelle kennismaking en goede dossieroverdracht zorgen wanneer Tinne helemaal ingewijd is in de werkwijze van Zoom.
Van hart welkom, Tinne!
 
 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

CORRECTIEFASE 2 UITGESTELD DOOR AANSLEPENDE ONDERHANDELINGEN NIEUW VLAAMS REGEERAKKORD

Oorspronkele timing VAPH om brieven aan budgethouders in voorzieningen te sturen was 26 september!

CORRECTIEFASE 2 OP KOMST

In september krijgt iedereen met een PVB 'uit transitie' een brief over de aanpassing van zijn budgethoogte

AGENDA voor OKTOBER en verder

Autisme Centraal, Kunstacademie Eeklo en Buurthuis De Post Jabbeke