nieuwsbrief augustus 2018

NIEUWSBRIEF ZOOM vzw
ZORG EN ONDERSTEUNING OP MAAT
Je krijgt deze nieuwsbrief als lid van ZOOM vzw of omdat je daarvoor hebt aangemeld. Veel leesplezier. Als je deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan je onderaan klikken op 'Unsubscribe'.

Nieuwsbrief ZOOMvzw.be

Bijstand in praktijk: het verhaal van Maaike en haar mama

Maaike is een jonge vrouw met een mentale beperking. Ze woont thuis bij haar mama en gaat elke dag met een busje naar het dagcentrum. Mama staat er alleen voor en neemt alle zorgen voor Maaike op zich. Tijdens de weekends logeert Maaike soms in een tehuis voor kortverblijf. Zo was het althans, tot een ongelukkig voorval de hele regeling uit evenwicht bracht. Hoe de mama van Maaike dit heeft aangepakt met de steun van Zoom, kan je lezen in het artikel op onze website.

Het werd een hele puzzel, maar het belangrijkste was dat Maaike heel goed werd opgevangen!

Zoom vzw hielp het hele dossier opvolgen en verzorgde met alle betrokken partijen de contacten. Als ouder heb je in moeilijke tijden zoveel aan je hoofd dat je opgelucht bent dat je kan rekenen op de betrouwbare steun van de bijstandsorganisatie. Zeker wanneer de voorzieningen afkomen met berekeningen en contracten, voel je je gesteund als iemand extern en neutraal alles kan controleren en beoordelen. Toen de laatste punten moesten verdeeld worden heeft Zoom de verschillende organisaties gecontacteerd en heeft zij de bemiddeling op zich genomen. Uiteindelijk werd  een compromis gevonden en was iedereen tevreden!

En het belangrijkste:  Maaike kreeg de opvang en begeleiding die ze nodig had!

 

Wil je ook dat iemand langs komt van Zoom vzw om het budget uit te leggen en wat je daar allemaal mee kan doen, om een contract na te lezen, om te helpen bemiddelen bij het aangaan van een ondersteuning,… We weten uit ervaring dat dit niet enkel in een noodsituatie nuttig is.

Neem dan contact op met Zoom vzw!

 

 

 
 
ZOOMvzw.be

VAPH installeert  meldpunt voor overdreven kosten 

Individuele budgethouders zelf kunnen al langer terecht bij deklachtendienst van het VAPH als zij vinden dat er overdreven kosten worden aangerekend. Maar als individuele PVB-houder is dat vervelend, omdat jij of jouw kind nog wel tegelijk zorg of ondersteuning moeten krijgen van de voorziening waar je klacht tegen indient. 


Voor organisaties was het niet steeds duidelijk waar zij met hun klacht of signaal terecht kunnen. Omdat het voor het VAPH  van belang is om deze signalen op te vangen en te analyseren, is er nu een oplossing: het meldpunt.
Als u weet heeft van aangerekende kosten die volgens u te hoog zijn, dan kan ZOOMvzw dit vanaf nu (anoniem) aan het VAPH  melden.
Zoals hierboven al gezegd: particulieren moeten zich wenden tot de klachtendienst van het VAPH.

Wanneer u een melding doet, moet u:
● de kosten gedetailleerd weergeven;
● vermelden of het over kosten voor zorg en ondersteuning of over woon- en leefkosten gaat;
● vermelden door wie zij worden aangerekend, dat kan ook een particuliere dienstverlener zijn;

Het VAPH zal indien nodig een onderzoek uitvoeren. Als er overtredingen op de regelgeving worden vastgesteld, zal er uiteraard worden opgetreden. 


En Zoom houdt u op de hoogte, natuurlijk....
 
 
 

WAT DOE JIJ MET HET VRIJ BESTEEDBAAR DEEL VAN JE PVB?

 

Aan de KU Leuven loopt nu een onderzoek naar het vrij besteedbaar deel van het PVB: heb jij je vrij besteedbaar deel opgevraagd of net niet? Weet je voldoende wat dit is? Waarvoor gebruik je het? Wat kan beter?

Wil jij hier graag je mening over kwijt? Deel dan zeker jouw ervaringen met de onderzoekers! Ze zijn op zoek naar persoonlijke getuigenissen. Alles wat je hen vertelt, is vertrouwelijk.
Contacteer: Liesbeth.opdebeeck@kuleuven.be of tijdens de kantooruren via het nummer 016/32.34.27.

Voor meer achtergrond over dit onderzoek kan je op onze website terecht.


BrusselSPEAK UP BXL

 is een leiderschapstraject, project van de Brusselwerking, dat als doel heeft om mensen met een migratieachtergrond te laten zetelen in overleg en adviesorganen.
Met het oog op het vergroten van diversiteit in deze organen. Wij geloven erin dat dit de manier is om onze achterban vanuit het Minderhedenforum te vertegenwoordigen. Ken jij Brusselaars of mensen die een link hebben met Brussel die zich graag willen engageren. Stuur dan een mailtje naar
Raissa.peeters@minderhedenforum.be
 
 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

ZOOM TEAM zoekt VERSTERKING!

Vacature Regiocoach ZOOM (voltijds of minstens 3/4)

MIJNASSISTENT.BE EEN WERELD VAN VERSCHIL VOOR BUDGETHOUDERS!

Mijnassistent.be is een erkend platform voor deeleconomie, op initiatief van dienstenchequebedrijf TRIXXO.

Contacteer Lore Schelkens voor medewerking onderzoek Ugent gevolgen persoonsvolgende financiering.

email (lore.schelkens@ugent.be) of op het telefoonnummer 04 70 05 98 88.

Nieuwsbrief februari 2019

Deadline indienen kosten - Open Deur De Haven - Vakantiewijzer De Kade - EHBO Agilitas huishoudhulpen