nieuwsbrief juli 2018

 

NIEUWSBRIEF ZOOM vzw JULI 2018
ZORG EN ONDERSTEUNING OP MAAT
Je krijgt deze nieuwsbrief als lid van ZOOM vzw of omdat je daarvoor hebt aangemeld. Veel leesplezier. Als je deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan je onderaan klikken op 'Unsubscribe'.

Nieuwsbrief ZOOMvzw.be

Mee dank zij ZOOM kregen geschrapte budgethouders toch terug hun PVB.

In de nieuwsbrief van juni hebben we gemeld dat 11 PVB houders uit transitie plots geschrapt werden door het VAPH. Eén van de geschrapte PVBs was dat van Monique.

In het ledenblad van Inclusie Vlaanderen, Onze Stem van april 2017 werd nog een artikel aan Monique en haar mantelzorgers gewijd omdat zij zo'n mooi verhaal schrijven.  Het verhaal van Monique kan je hier lezen. 


Mee dankzij bemiddeling van Zoom heeft de dienst Budgetbesteding van het VAPH uiteindelijk deze scheve situatie rechtgezet. Sinds eind juni kan Monique terug over haar PVB beschikken! De opluchting en blijdschap daarover is groot.

 
 
 
ZOOMvzw.be

BUDGETHOUDERS UIT 51 VOORZIENINGEN KREGEN EEN BRIEF OVER DE VERHOGING VAN HUN PVB!

Deze verhoging hoeft niet automatisch naar de voorziening te gaan. 

Gebruikers uit een aantal voorzieningen die vroeger al minder subsidies ontvingen dan de gemiddelde Vlaamse voorziening, hebben begin 2017 een PVB gekregen dat gebaseerd was op die lagere subsidie. Zij kregen dus een lager budget dan andere gebruikers, die in een beter gesubsidieërde voorziening hun ondersteuning kregen. Het VAPH heeft een meerjarenplanning opgesteld om die onrechtvaardige toekenning weg te werken. In juli 2018 is correctiefase 1 van start gegaan. Mogelijk hebt ook u een brief gekregen waarin het VAPH meldt dat uw PVB verhoogd wordt. Dit extra budget moet niet verplicht naar de voorziening gaan.


Met de extra middelen, bekomen uit deze zogenoemde correctiefase 1, kan de zorgaanbieder de geboden ondersteuning beter afstemmen op uw wensen en noden. Als u in overleg met de zorgaanbieder beslist om de ondersteuning en/of de vergoeding ervan te wijzigen, dan moet u de overeenkomst met de vergunde zorgaanbieder aanpassen. Als u de overeenkomst met uw zorgaanbieder niet aanpast, dan wordt uw huidige ondersteuning verdergezet en blijft de vergoeding van de ondersteuning onveranderd. In dat geval kan u met het extra budget zelf aan de slag of bijvoorbeeld het Vrij Besteedbaar Deel opvragen. Op deze VAPH informatiebladzijde leest u meer over deze correctiefase.
 
In elk geval loont het de moeite om uw Bijstandsorganisatie ZOOM hierover te contacteren! Wij kunnen u onafhankelijke en correcte informatie bieden en u helpen om een goede beslissing te nemen over het extra budget. Als u dat wenst, staan we u bij om hierover in dialoog te gaan met de voorziening. Ook hiervoor kan u het budget voor gratis bijstand van 300€ gebruiken.

In een aantal gevallen hebben we reeds gehoord dat de voorziening het vanzelfsprekend vindt dat met het extra budget gewoon dezelfde ondersteuning wordt betaald.
En dat is nu echt niet de bedoeling van deze correctiefase: wie meer betaalt, mag een betere kwaliteit of meer ondersteunig verwachten.
 
 

BIJSTAND IN ACTIE: HOE ZOOM FEMKE OP WEG HIELP NAAR BETERE ONDERSTEUNING 

Een tijdje geleden kreeg Zoom West-Vlaanderen telefoon van de mama van Femke met de vraag of er mogelijkheid was om de ondersteuning van Femke aan te passen. Hoe zoiets het best aanpakken? Het huis waar Femke op regelmatige basis logeerde, trok weg naar een andere stad. Een deel van de dagbesteding van Femke was niet meer aangepast aan haar mogelijkheden. Tijd dus om het ganse pakket aan begeleiding te herbekijken en terug te doen aansluiten bij wat Femke kan, wil en aankan.  

Hoe het volledige traject van Femke en haar mama verliep samen met regiomedewerkster Martine De Rycke van Zoom, lees je hier

Volgens Martine en Zoom zijn beide aspecten in bijstand belangrijk: enerzijds goede afspraken over de prijs en anderzijds goede afspraken over het soort ondersteuning: kwaliteit, wat die inhoudt en wat er belangrijk is voor de persoon zelf, waar men rekening moet mee houden om alle kansen tot ontwikkeling en groei te bieden.  
                                

Het was een fijne samenwerking met Femke en haar mama. Zoom wenst hen heel veel succes bij de zorgaanbieders die nu een stukje van de zorg opnemen! Femke en haar mama weten dat Zoom stand-by is voor als er vragen opduiken of voor wanneer er zich veranderingen voordoen (hetzij in hun budget, hetzij in de aangeboden zorg, hetzij in de omstandigheden).  


SAMEN OP STAP ! 

 


 

WELKE POST MAG U VAN HET VAPH NOG VERWACHTEN IN JULI?

Binnenkort suurt het VAPH  brieven in het kader van de zorgcontinuïteit voor minder-meerderjarigen (= geboortejaar 1996 of vroeger)  en toewijzingsbrieven bij combineerbare vraag en naar PVB omgezette ondersteuning.


Jongvolwassenen die nu nog VAPH ondersteuning krijgen (bijvoorbeeld in een MFC) en die uitstromen, krijgen in eerste intantie een brief waarin het VAPH het voornemen op papier zet om hen een Persoonsvolgend Budget ter beschikking te stellen. Het effectieve budget komt overeen met de reeds geboden VAPH ondersteuning bij de minderjarigen. Opgelet: wie nog school liep ook, krijgt geen PVB dat ook het onderwijs meerekent!
Wie met het voorgestelde budget akkoord gaat, laat dat best zo snel mogelijk weten aan het  het provinciaal kantoor van VAPH, dan wordt dat budget sneller ook effectief ter beschikking gesteld. Wie een andere budgetcategorie (of andere prioriteitengroep in geval van meervraag) wil, kan dat tijdens die maand laten weten. 

Voor wie een brief gekregen heeft maar niet zeker weet wat ermee te doen, raden we aan om een ingescande brief te bezorgen aan info@zoomvzw.be of te bellen op het algemeen nummer 0468/406606. 

 
OPINIE op SOCIAAL.NET
 
Als uitsmijter van deze nieuwsbrief, willen we jullie toch ook nog meegeven dat de 5 bijstandsorganisaties samen een opiniestuk schreven dat eind juni verscheen op Sociaal.net.
'Geen exodus, wel meer eigen regie' is de titel.

Daarin blikken we samen terug op het eerste jaar Persoonsvolgende Financiering. We zien een aantal tekortkomingen, een chaotische start en nog heel veel onduidelijkheid bij de meerderheid van de gebruikers. Het systeem blijft voorlopig kwetsbaar en voor een aantal kwetsbare groepen is bijsturing een dringende noodzaak.

Toch blijven we de invoering van de PVF met volle kracht steunen, omdat het nieuwe systeem veel mogelijkheden biedt voor wie wil veranderen. En wie geen behoefte heeft aan verandering, kan in veel gevallen wat goed was, gewoon verder zetten. 
Zowel de keuze voor Persoonlijke Assistentie als de keuze voor een voorziening of een combinatie van de verschillende systemen zijn waardevol. Die keuzevrijheid betekent voor ons eigen regie.


Betere informatie en dus meer bijstand kunnen de invoering van de PVF tot een groter succes maken. En daar willen we allemaal ons best voor blijven doen.

Het volledige opiniestuk lees je hier

 

Vorig bericht

Recente berichten

Hoe het extra COVID-19 budget van 8,5% inzetten?

Het VAPH voorziet extra steun voor gebruikers die meerkosten ondervinden door de opvang in eigen netwerk tijdens de COVID-19 crisis. Hoe werkt dit?

TEAM ZOOM ZOEKT VERSTERKING!

We hebben een vacature voor een coach. Belangrijker dan diploma of zelfs regio is jouw bereidheid om heel ver te willen gaan om warme en betrokken bijstand te bieden.

RAADPLEEG DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER JOUW PVB/PAB EN HET CORONAVIRUS

Het VAPH bundelt veelgestelde vragen op zijn website.

MAG MIJN ASSISTENT BLIJVEN WERKEN?

Met de Corona crisis is er veel onzekerheid over wat nog mag, kan of verantwoord is.