BIJSTAND IN ACTIE: HOE ZOOM FEMKE OP WEG HIELP NAAR BETERE ONDERSTEUNING

BIJSTAND IN ACTIE: HOE ZOOM FEMKE OP WEG HIELP NAAR BETERE ONDERSTEUNING 

Een tijdje geleden kreeg Zoom West-Vlaanderen telefoon van de mama van Femke met de vraag of er mogelijkheid was om de ondersteuning van Femke aan te passen. Hoe zoiets het best aanpakken? Het huis waar Femke op regelmatige basis logeerde, trok weg naar een andere stad. Een deel van de dagbesteding van Femke was niet meer aangepast aan haar mogelijkheden. Tijd dus om het ganse pakket aan begeleiding te herbekijken en terug te doen aansluiten bij wat Femke kan, wil en aankan.  

 

Regiomedewerkster Martine van Zoom en Femke en haar mama bekeken samen de mogelijkheden: zou een zorgboerderij Femke aanspreken? Welke voorzieningen dichter in de buurt bieden ook logeren aan? Welke zorgaanbieders voorzien in een geschikte dagbesteding? Wat zijn de mogelijkheden binnen de reguliere hulpverlening (vrijwilligers, dienstencheques…)? 

Hiermee gingen Femke en haar mama aan de slag: zij gingen op bezoek bij een zorgboerderij en naar enkele zorgaanbieders. Een bezoek brengen aan een initiatief vind ik heel belangrijk: zo snuif je de sfeer op, zie je met eigen ogen wat men er doet en op welke manier. Je kan dan aanvoelen of jij je er thuis en op je gemak kan voelen en of het aanbod jou ligt of niet. 

Deze indrukken hebben we dan samen geëvalueerd en algauw bleek duidelijk dat er één zorgaanbieder was die eruit sprong qua onthaal, sfeer, locatie en aanbod. Met hen werd contact opgenomen om tot verdere afspraken te komen. ZOOM ging mee op gesprek aan de zijde van de mama van Femke om te helpen aangeven wat er erg belangrijk is in de begeleiding en opvang van Femke, maar ook om over de punten en prijs te onderhandelen.   

De coördinator van het project deed een voorstel dat we samen hebben overlopen en waarop Femke en haar mama met een gerust hart konden intekenen. De vraag kwam om het met cash budget te regelen, wat Femkes mama graag aan ZOOM overliet. Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden bij het VAPH om cash aan de slag te gaan, het bedrag dat Femke nodig heeft op jaarbasis moet bepaald worden. Ook de overeenkomst zelf werd ter goedkeuring voorgelegd aan het VAPH. Ondertussen opende Femke een PVB rekening apart op haar naam zodat het VAPH het gevraagde cash-gedeelte kon storten.  

In de volgende fase had Femke een zorgaanbieder gevonden waar ze een paar dagen per week kon gaan om aan te sluiten bij hun dagbesteding. Ook hierin werd ZOOM betrokken. We onderhandelden over de punten en bekeken het voorgestelde contract, het IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst).  Femke en haar mama hadden zelf had aangegeven welk soort ondersteuning Femke nodig heeft. Daarom hebben we in de nieuwe IDO extra in de verf gezet welk soort structuur superbelangrijk is voor haar en welke afspraken heel duidelijk moeten zijn. Daardoor voelt Femke zich veilig en comfortabel en vertrekt ze van een goede basis om verder te kunnen bouwen. 

Volgens Martine en Zoom zijn beide aspecten in de bijstand belangrijk: enerzijds goede afspraken over de prijs en anderzijds goede afspraken over het soort ondersteuningkwaliteit, wat die inhoudt en wat er belangrijk is voor de persoon zelf, waar men rekening moet mee houden om alle kansen tot ontwikkeling en groei te bieden.  

Het was een fijne samenwerking met Femke en haar mama. Zoom wenst hen heel veel succes bij de zorgaanbieders die nu een stukje van de zorg opnemen! Femke en haar mama weten dat Zoom stand-by is voor als er vragen opduiken of voor wanneer er zich veranderingen voordoen (hetzij in hun budget, hetzij in de aangeboden zorg, hetzij in de omstandigheden).  

SAMEN OP STAP ! 

 

Vorig bericht

Recente berichten

TOEKENNING EINDEJAARSPREMIE VOOR ASSISTENTEN: ONDERNEMINGSNUMMER VERPLICHT DOORGEVEN VIA mijnvaph.be

Er is een akkoord om de eindejaarspremie 2019 uit te betalen aan wie een assistent in dienst heeft. Om die kost door te geven aanhet vaph , is het verplicht om ook het ondernemingsnummer van de werkgever door te geven.

TEAM ZOOM ZOEKT VERSTERKING!

We hebben een vacature voor een coach. Belangrijker dan diploma of zelfs regio is jouw bereidheid om heel ver te willen gaan om warme en betrokken bijstand te bieden.

ZOOM organiseert infosessies onbelast bijklussen

Welke mogelijkheden bestaan er om onbelast bij te verdienen? Wie komt in aanmerking? Hoeveel mag je verdienen? Wat is een platform in de deeleconomie? Hoe zet je Bijklussen correct in bijje PVB/PAB?

Besparingen door kabinet Beke: afschaffen 5/7 - 7/7 voor woonondersteuning

Geen mogelijkheid meer voor automatisch verhogen PVB voor wie 6 maanden in de voorziening blijft. Deze besparing op een kwetsbare groep roept weerstand op.