Nieuwsbrief maart 2018

NIEUWSBRIEF ZOOM vzw
ZORG EN ONDERSTEUNING OP MAAT
Je krijgt deze nieuwsbrief als lid van ZOOM vzw of omdat je daarvoor hebt aangemeld. Veel leesplezier. Als je deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan je onderaan klikken op 'Uitschrijven'.

Nieuwsbrief ZOOMvzw.be

LOGEREN IN KORTVERBLIJF WORDT TERUG MOGELIJK
Voor gebruikers van bv Dagcentra met een PVB uit transitie was het VAPH 'vergeten' om extra logeermogelijkheid te voorzien vanaf 2017. Dat wordt binnen kort terug mogelijk gemaakt. Er wordt extra capaciteit RTH toegekend aan een aantal voorzieningen - de mogelijkheid om uit logeren te gaan zit dus niet in jouw persoonsvolgend budget!

 

Er is een nieuwe maatregel op komst die kortverblijf of logeren beter zal mogelijk maken voor mensen die uit transitie komen en onvoldoende budget hebben om bijkomend te kunnen logeren. Deze nieuwe regelgeving wacht nu enkel nog op bevestiging van de Vlaamse Regering. Eenmaal de officiële goedkeuring zal dit ingaan met terugwerkende kracht vanaf 1/01/2018.

Mensen die hun PVB hebben vanuit de transitie, kunnen woonondersteuning bijvragen tot maximum 60 dagen per jaar, bij de vergunde zorgaanbieders die dit kortverblijf aanbieden. Dit komt niet bóven op hun budget, met andere woorden, het PVB zal niet omhoog gaan, maar de voorziening moet dit registreren onder RTH. Er zal wel aan een aantal zorgaanbieders extra (RTH) capaciteit voor logeren worden toegekend.

Voorbeeld : je hebt een budget dat volledig naar ondersteuning dagcentrum gaat, dan kan je vanaf nu toch nog maximum 60 nachten logeren in een kortverblijf. Jouw budget blijft bij het dagcentrum en de dienst kortverblijf registreert jouw logeerdagen bij het VAPH onder RTH.
Heb je hierover vragen, contacteer dan zeker Zoom, we helpen je ook graag op weg naar extra logeerdagen!

 
 
ZOOMvzw.be

Woon- en Leefkosten: (onbetaalbaar)?
Gratis Infosessies in april en mei over heel Vlaanderen! 
Een co-productie van Inclusie Vlaanderen, Fovig en Zoom.
 

Ten laatste in 2020 moeten alle voorzieningen overschakelen van een dagprijs naar een woon- en leefkost. Dit zal ongetwijfeld zorgen voor prijsschommelingen. Hoe kunnen ouders ervoor zorgen dat de tarieven betaalbaar blijven? Inclusie Vlaanderen, FOVIG en ZOOM nodigen experts en ervaringsdeskundigen uit op vijf infomomenten in Brugge, Leuven, Antwerpen, Tienen en Veurne.

 

Sommige voorzieningen schakelden al over naar het nieuwe systeem. Andere zijn er nog mee bezig. We merken dat de prijzen hier en daar de pan uit swingen en dat ouders vaak voor voldongen feiten geplaatst worden. Om te begrijpen hoe deze overstap gebeurt en welke rol ouders hierin te spelen hebben, nodigen we telkens een spreker uit van een voorziening die de stap al gezet heeft en een spreker van een voorziening die er nog mee bezig is.

De komende weken zijn er bijeenkomsten in: BEERNEM (Brugge) op 10 april 2018, LEUVEN op 12 april 2018, HOVE (Antwerpen) op 26 april, TIENEN op 3 mei  en VEURNE op 4 mei.

De infomomenten start telkens om 19u30 (behalve in Brugge om 19u en in Veurne al om 14u) met:

  • Eerst een korte inleiding over de Persoonsvolgende Financiering (PVF) door bijstandsorganisatie ZOOM
  • Dan telkens twee sprekers uit evenveel voorzieningen die toelichten hoe de omschakeling naar Woon- en Leefkosten bij hen aangepakt werd of weldra aangepakt zal worden
  • Aansluitend is er ruim de tijd voor vragen en antwoorden.
  • GRATIS voor leden van Inclusie Vlaanderen, FOVIG en ZOOM
  • 5 euro voor niet-leden
 
 

Meer info en inschrijven: Klik hier 

MIJN IDO IS NIET ONDERTEKEND VOOR 31 MAART. WAT NU??
 

Na 3 keer uitstel in 2017, komt de deadline voor het ondertekenen van de Individuele Dienstverlenings Overeenkomst (IDO) tussen de PVB-houder en de erkende zorgaanbieder er nu onherroepelijk aan. Wat als je IDO nu nog niet getekend is?

 

Bij heel veel voorzieningen was de periode van januari tot einde maart een drukke periode. Sinds 1 januari 2017 (!) zijn alle cliënten houder van hun individueel PVB. In de meeste gevallen bestond er eigenlijk nog geen overeenkomst tussen voorziening en PVB-houder over de inzet daarvan. Nochtans moest de voorziening toch het PVB innen om personeel en werking te kunnen blijven betalen. Meer dan tijd dus om dat helder af te spreken in een contract. Het gaat ten slotte om budgetten tussen 8000€ en meer dan 65000€ per jaar! 
Toch is het niet overal gelukt om voor de door het VAPH vooropgestelde deadline van 31 maart te halen. Daar kunnen puur praktische redenen voor zijn, maar ook discussies over de inhoud van de IDO voor aan de basis liggen.
In sommige gevallen is de onvrede over het voorstel van de voorziening zo groot, dat hele groepen cliënten voorlopig weigeren te tekenen. Soms omdat er niet (voldoende) duidelijkheid is over de inhoud, kwaliteit en/of frequentie van ondersteuning is. Soms ook omdat er erg hoge (extra) kosten worden aangerekend.
Het is niet helder welke gevolgen het niet ondertekenen van een IDO heeft.
In elk geval kan het voor de zorgaanbieder geen geldige reden zijn om de dienstverlening stop te zetten. Zolang er geen nieuwe overenekomst getekend is, blijven alle bepalingen uit de oude overeenkomst gelden.
Toch is het beter om een overeenkomst op papier te hebben, zodat zo weinig mogelijk onduidelijkheid kan bestaan.
Ook hierbij kunnen de Zoom medewerkers je bijstaan met raad en daad! 
   
 
 
INDEXAANPASSING PAB
vanaf 1 januari
Het is nog even wachten op een regeling om ook het PVB aan te passen via de index...
 

Het persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen werd op 1 januari 2018 aangepast aan de index. Daardoor verhoogt het jaarlijks budget en blijft de koopkracht gelijk. Lees meer bij vaph.be

 

Ook voor de Persoonsvolgende budgetten (PVBs) bij de volwassenen is een indexering in zicht! De minister is momenteel bezig een aanpassing van de regelgeving hiervoor uit te werken. Dit zou gelijkaardig verlopen als bij PAB’s : op basis van de evolutie van de gezondheidsindex. De indexering van het cash budget zal dan automatisch gebeuren. De waarde van een personeelspunt wordt aangepast aan de index, zodat ook de Zorgaanbieders van de aanpasising kunnen genieten. De Vlaamse regering moet dit eerst nog goedkeuren, maar het goede nieuws is alvast : ze zijn ermee bezig! (wordt vervolgd)

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

CORRECTIEFASE 2 OP KOMST

In september krijgt iedereen met een PVB 'uit transitie' een brief over de aanpassing van zijn budgethoogte

MIJNASSISTENT.BE EEN WERELD VAN VERSCHIL VOOR BUDGETHOUDERS!

Mijnassistent.be is een erkend platform voor deeleconomie, op initiatief van dienstenchequebedrijf TRIXXO.

Nieuwsbrief februari 2019

Deadline indienen kosten - Open Deur De Haven - Vakantiewijzer De Kade - EHBO Agilitas huishoudhulpen

Nieuwsbrief januari 2019

Afrekening Budget 2018 - Dienstencheques - NMBS-tool en meer..