Hernieuwing lidmaatschap ZOOM 2021

Als alles goed ging, kreeg je rond 15 december onze kerstkaart en de uitnodiging om je lidmaatschap voor 2021 te vernieuwen in je brievenbus.

Kreeg je geen post van ZOOM? Neem dan zeker contact op met jouw vertrouwde coach of met de administratie van ZOOM via info@zoomvzw.be of op 0468/406 606.

Als je tot nu toe via een overschrijving je lidgeld betaalde, zat ook nu die vraag om op ons nieuwe rekeningnummer BE16 8919 4402 0174 te betalen, in de brief. Nadat we jouw betaling ontvangen hebben, bezorgen we je in de loop van januari een factuur. Die hoef je natuurlijk niet opnieuw te betalen. Je kan ze wel gebruiken om het lidgeld vanuit je PVB of PAB door het VAPH te laten terugbetalen. Dat kan enkel indien je hiervoor nog budget vrij hebt én als je een cashovereenkomst registreerde in je budget. Weet je dit allemaal niet met zekerheid? Neem dan contact op met je coach of onze administratie. Zij kijken het met plezier voor jou na. 

Wie in 2020 zijn of haar lidgeld via voucher betaalde, hoeft in principe niets te doen: Zoom kan jouw lidgeld rechtstreeks bij het VAPH innen.

Voor een aantal leden, de in 2020 hun extra COVID19 budget gebruikten om zich bij ZOOM aan te sluiten, is er mogelijk geen budget meer beschikbaar. Wie zijn PVB volledig inzet bij een voorziening, heeft 100% van dat budget nodig om dezelfde ondersteuning te blijven genieten bij de voorziening. In dat geval zal ZOOM geen lidgeld 2021 kunnen innen.

Voor wie in die situatie verkeert, vragen we om toch zelf 50 € over te schrijven op onze rekening, met vermelding van je lidnummer en naam. Je lidnummer vind je op de brief die we stuurden op 15 december. En opnieuw: bij twijfel, contacteer gerust ZOOM.

Volgend bericht

Recente berichten

Hernieuwing lidmaatschap ZOOM 2021

Alle leden van onze bijstandsorganisatie kregen voor Kerstmis een brief in de bus met de vraag om ook in 2021 lid te blijven.

AANVRAAG PAB? Dien voor 25 januari 2021 zeker de checklist prioriteit in!

Had je al een aanvraag gedaan voor een PAB (Persoonlijk Assistentie Budget Minderjarigen) maar nog geen prioriteit? Zorg dan voor 25 januari dat de checklist ingediend is!

Vanaf 1 januari 2021 verwijnt onbelast bijklussen!

Onbelast bijklussen kan niet meer in 2021. Bijklussen via een plaform in de deeleconomie kan nog wel.