WOON- EN LEEFKOSTEN VANAF 2021 OVERAL AANGEREKEND

Vanaf 1 januari mogen Vergunde Zorgaanbieders geen maandelijkse afrekeningen meer doen op basis van het oude, forfaitaire systeem. In dat oude systeem werd een vaste prijs voor Dagondersteuning, evt ook voor Woonondersteuning aangerekend. De factuur voor het aantal dagen per maand dat van die ondersteuning gebruik werd gemaakt, moest de gebruiker met zijn inkomen (meestal tegemoetkoming FOD of loon) betalen aan de voorziening.

De ondersteuning (het personeel) wordt betaald met het Persoonvolgend Budget (PVB), daaraan verandert met de nieuwe regeling niets. 

Wie een laag inkomen had, kon via de regeling van het Gewaarborgd Zakgeld een vermindering krijgen op zijn maandelijkse facturen. Het VAPH betaalde voor hen het verschil. Dat systeem komt nu ten einde. Volgens het VAPH is het probleem van het ontoereikend inkomen voor betaling van de eigen bijdrage, een federale verantwoordelijkheid (dwz: Belgie moet hiervoor zorgen, niet Vlaanderen). Daarom wordt het Gewaarborgd Zakgeld nu afgeschaft. Wie vanaf 2021 niet toekomt met zijn inkomsten, zal zich eventueel tot het OCMW moeten wenden om de maandelijkse facturen aan de voorziening te betalen en om ook bv nog kledij, ontspanning etc. te kunnen blijven betalen. 

In de plaats komt het systeem van aanrekening van Woon- en Leefkosten. Voor wie in een voorziening instroomde als ieuwe gebruiker na 1/12017, werd dit systeem al gebruikt. Een aantal voorzieningen stapten tussen 2017 en nu reeds vroeger vrijwillig over op Woon- en Leefkosten. Vanaf 1/1/2021 is dat overal verplicht. 

In het nieuwe systeem wordt een opslitsing gemaakt van verschillende kosten: het gebruik van een kamer of studio wordt vanaf nu apart aangerekend. Wie de woonruimte de hele maand voor eigen gebruik wil, zal dus 'huur' betalen, ook al verblijft die persoon er niet alle dagen. Maaltijden worden apart aangrekend, net als kosten voor vervoer, internet, medicatie, verwarming, water enzovoort. De afspraken en de prijzen worden opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) die u met uw zorgaanbieder sluit. De zorgaanbieder heeft hiervoor een onderhandeling met het Collectief Overleg gevoerd. Zo kunt u als gebruiker meer keuzes maken en weet u vooraf waarvoor u betaalt en hoeveel. Hierbij werd samen met de gebruikers er op toegezien dat de maandelijkse facturen niet onverantwoord veel zouden stijgen. 

Omdat de vorowaarden voor verblijf veranderen, moet er dus ook een aanpassing gebeuren aan de Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO). Bij de meeste zorgaanbieders zijn de aanpassingen ondertussen voorgesteld aan de gebruikers en liggen de nieuwe IDOs klaar (voor zover ze niet reeds ondertekend zijn). 

Op de website van het VAPH worden vooral de voordelen van het nieuwe systeem toegelicht - en die zijn er wel degelijk ook!

Tot slot nog dit: de voorwaarden voor aanrekenen van Woon- en Leefkosten zijn in elke voorziening voorgelegd aan het Collectief Overleg. Contacteer zeker de vertegenwoordigers in jouw voorziening als je vragen hebt over de aanrekening WLK op de volgende factuur. Koepelorganisatie Fovig ondersteunt de vertegenwoordigers van het Collectief Overleg. 

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Hernieuwing lidmaatschap ZOOM 2021

Alle leden van onze bijstandsorganisatie kregen voor Kerstmis een brief in de bus met de vraag om ook in 2021 lid te blijven.

AANVRAAG PAB? Dien voor 25 januari 2021 zeker de checklist prioriteit in!

Had je al een aanvraag gedaan voor een PAB (Persoonlijk Assistentie Budget Minderjarigen) maar nog geen prioriteit? Zorg dan voor 25 januari dat de checklist ingediend is!

Vanaf 1 januari 2021 verwijnt onbelast bijklussen!

Onbelast bijklussen kan niet meer in 2021. Bijklussen via een plaform in de deeleconomie kan nog wel.