645 (!) PVB-HOUDERS HEBBEN PROCEDURE ARBEIDSRECHTBANK INGESPANNEN TEGEN CF2

Regelmatig ontmoeten de Zoom-coaches budgethouders die hierover informatie delen. We zijn als Bijstandsorganisatie dan ook zeer benieuwd naar hoe de rechtbank zal kijken naar CF2 - de impact op concrete ondersteuning van budgethouders zal groot zijn! We zijn ook benieuwd wat de impact op het beleid zal zijn.
 
Het verlies van punten bij de dalers in CF2 is bij vele gebruikers als onrechtvaardig en oneerlijk  aangekomen. In die mate dat een aantal gebruikers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan.

 

In  een schriftelijke vraag van het Vlaams Parlement  van 10 februari 2020 heeft Lise Vandecasteele (PVDA) aan de minister van welzijn gevraagd hoeveel klachten  werden ingediend  bij de arbeidsrechtbanken  omtrent correctiefase-2.   Uit het antwoord van de minister blijkt dat  in totaal voor 645 personen een verzoekschrift werd ingediend bij een arbeidsrechtbank.
De netwerken van zeshonderd vijf en veertig gebruikers hebben dus, na lang wikken en wegen, de stap gezet naar de arbeidsrechtbank.  Dit was geen evidente keuze.
In het voorjaar van 2021 worden de eerste uitspraken door de arbeidsrechtbank verwacht.

Dit najaar zijn de meeste van deze zaken een eerste keer besproken op de rechtbank: argumentatie van beide partijen kon worden toegelicht, de situatie wordt voorgelegd aan de rechtbank. Daarna wordt zo'n zaak 'op de rol gezet' en wordt een datum voor verdere bespreking en hopelijk ook ineens een uitspraak door de rechtbank, bepaald. 
De budgethouders die we hierover spraken, verwachten de uitspraak in februari of maart 2021.

Het is uitzonderlijk dat zoveel budgethouders de toch moeilijke stap gezet hebben naar een juridische procedure. Dat betekent dat meer dan 10% van de zwaarst getroffen dalers van CF2 de moeilijke stap naar een rechtszaak gezet hebben. 
Zorggarantie blijkt immers bij een al te grote daling van de budgetten een lege doos en geldt niet voor iedereen. Daarnaast leeft ook de schrik bij veel ouders dat met kleinere budgetten de huidige kwaliteitsvolle zorg zal evolueren naar alleen brood-bed-bad zorg...

To be continued!

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Powerpoint infosessies Vrijwilligerswerk ism FOCUS

in deze powerpoint kan je de info uit de infosessies in oktober over vrijwilligerswerk nalezen.

TIJDELIJKE PAUZE VOOR HUISBEZOEKEN

Zoom stelt alle geplande huisbezoeken in de periode van 2 november tot 15 november uit.

WEBINAR AGILITAS: Samenwerken met een interimkantoor als budgethouder, wat houdt dit in?

Er zijn 2 twee webinars waarin de medewerkers van Agilitas dieper ingaan op hun aanpak.

645 (!) PVB-HOUDERS HEBBEN PROCEDURE ARBEIDSRECHTBANK INGESPANNEN TEGEN CF2

Het verlies van punten bij de dalers in CF2 is bij vele gebruikers als onrechtvaardig en oneerlijk aangekomen. In die mate dat een aantal gebruikers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan.