EXTRA ONDERSTEUNING IN CORONA-TIJDEN: MAAR DAAR HEB IK TOCH GEEN FACTUREN VAN?'

EXTRA ONDERSTEUNING IN CORONA-TIJDEN:

'NATUURLIJK HEB IK EXTRA ONDERSTEUNING GEBODEN TOEN MIJN KIND NIET NAAR DE VOORZIENING KON GAAN! 
MAAR DAAR HEB IK TOCH GEEN FACTUREN VAN?'

TOCH KAN JE MOGELIJK GEBRUIK MAKEN VAN HET EXTRA PVB  TOT 17% BOVENOP JE NORMALE BUDGET!!

Lees hoe Zoom Jacob en zijn ouders bijstonden en het VAPH  1050€ aan Jacob betaalde via het extra PVB.

Jacob is een man van 30 met Syndroom van Down. Hij woont bij zijn ouders in een gezellige woning in een voorstad van Antwerpen. 
Jacob maakt in nomale tijden 4 dagen per week gebruik van dagondersteuning in een dagcentrum in de buurt. Op woensdag heeft hij een halve dag 'begleid werk' in de lokale bib.
Zijn ondersteuning betaalt hij al jaren via zijn Persoonsvolgend Budget van 17,45 punten. Vroeger, voor 2017, had Jacob geen budget en kreeg de voorziening subsidies om hem te ondersteunen.
De ouders van Jacob hebben met veel plezier de overeenkomst met de voorziening getekend waarbij het hele PVB naar de voorziening blijft gaan. In ruil geniet Jacob van 'zorggarantie'. Die kan hij goed geburiken, want de volgende 4 jaar daalt zijn PVB telkens met bijna een half punt. 
Heel de persoonsvolgende financiering en wat het PVB van Jacob juist is, hebben de ouders nooit helemaal begrepen. Voor hen was vooral belangrijk dat Jacob goed begeleid werd en graag naar het dagcentrum ging. 

Op 14 maart moest het dagcentrum plots de deuren sluiten omwille van de Corona-uitbraak en de lock-down. Jacob kon ook niet meer gaan werken. Jacobs vader is sinds vorig jaar op pensioen, de mama van Jacob werkt nog deeltijds. Thuis blijven tijdens de lockdown was niet zo'n groot probleem, zeker de eerste weken. Eigenlijk was het vaak heel gezellig, dag in, dag uit samen thuis. Al was het ook niet altijd eenvoudig: Jacob is gewend aan zijn vaste activiteiten met zijn ouders, en veel daarvan mochten door de lcokdown niet meer. Samen winkelen, met de vrienden naar de judo-club op zaterdag, of inkopen doen op de markt na het werk op woensdag mocht niet.
Thuis keek Jacob steeds vaker en langer zijn favoriete TV programma's, veel hobbies daarnaast waren niet mogelijk.

Vooral voor vader begon de lockdown te wegen. Eén keer per week telefoneerde het dagcentrum en af en toe werd een bundel activiteiten voor thuis bezorgd. Toch begonnen de dagen thuis steeds zwaarder te wegen.

Via ouders van de judo club hadden JAcobs ouders gehoord dat het mogelijk was om bovenop het PVB een vergoeding te ontvangen voor extra ondersteuning thuis. Zo kwamen ze in contact met de Zoom coach. Die legde uit dat de extra ondersteuning thuis door het VAPH ook erkend wordt als 'extra zorg en ondersteuning'. Daarvoor een vergoeding betalen via onbelast bijklussen of als vrijwilligersvergoeding, mag perfect. En de onderneming die de contrracten opstelt en registreert voor onbelast bijklusssen of de vrijwilligersorganisatie die de forfaitaire vergoeding uitbetaalt, sturen daarvoor een factuur aan de opdrachtgever. 

Zo hielp de Zoom coach de ouders van Jacob om het formulier 'Melding van wijziging' in te vullen om het rekeningnummer van JAcob door te geven aan het VAPH.
Ze vulden na een lang telefoongesprek ook de aanmeldingsformulieren voor Vrijwilligersorganisatie Ado Icarus grotendeels al in. Die mailden ze door, zodat zij ze nog moesten afdrukken en ondertekenen.
Zoom registreerde de overeenkomst voor Jacob in mijnvpah.

Op die manier verscheen de extra budgetlijn van 1277,07 € in mijnvaph bij Jacobs budget. Daarvan betaalde JAcob de 50€ lidgeld bij Zoom en werd ook 120€ afgerekend voor de tijd die de Zoom coach hen had geholpen om alles in orde te krijgen. 
In juni werden dan 30 dagen vrijwilligerswerk op naam van de vader van Jacod doorgegeven aan Ado Icarus. Die worden vergoed aan 34,71€ per dag, zodat begin juli de vrijwilligersvergoeding van 1041,30€ werd uitbetaald aan Jacobs papa.
De factuur daarvoor kregen ze een goede week later: 1050, 30€ en door toedoen van de Zoom coach is die ondertussen al terugbetaald aan Jacob vanuit het extra PVB.

Voor de maand juli kunnen nog 10 dagen vrijwilligerswerk worden doorgegeven, en als het extra PVB stijgt tot 17%, kan in augustus via een overeenkomst Onbelast Bijklussen nog eens een gelijkaardig bedrag betaald worden voor de extra zorg en ondersteuning die de ouders van jacob echt wel gehad hebben sinds 14 maart...

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

SNEL INSCHRIJVEN VOOR INFOSESSIES 'VRIJWILLIGERSWERK' ism FOCUS in OKTOBER

Focus op Emancipatie ism Zoom vzw informeren in gratis sessies in Denderleeuw, Hasselt en Roeselare over de mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten met je PVB/PAB

Vier scenario's om gebruik te maken van het extra COVID19 budget

Veel budgethouders weten niet dat ze vrij eenvoudig beroep kunnen doen op deze extra ondersteuning

Vrijwilligerswerking ADO Icarus verhuist naar Focus op Emancipatie

Voor de meeste Zoom leden is geen onmiddelijke actie nodig nav de verandering van Ado Icarus tot Fokus op Emancipatie

EXTRA ONDERSTEUNING IN CORONA-TIJDEN: MAAR DAAR HEB IK TOCH GEEN FACTUREN VAN?'

Ook voor extra ondersteuning thuis kan het extra COVID19 PVB ingezet worden