Hoe het extra COVID-19 budget van 8,5% inzetten?

We overlopen hier verschillende situaties waarin budgethouders beroep kunnen doen op het extra budget voor steun tijdens de Corona-crisis. Het gaat hier om extra ondersteuning binnen het eigen netwerk.

1. Voor PVB houders die hun budget 100% inzetten in een voorziening en nu volledig thuis worden opgevangen. 

Normaal gezien krijgt deze Budgethouder enkel ondersteuning vanuit de voorziening: een Dagcentrum, Woonondersteuning, mobiele of ambulante ondersteuning... Door de COVID-19 crisis is deze hulp stopgezet of heeft de budgethouder moeten kiezen tussen voltijds in de voorziening verblijven of voltijds in het eigen netwerk.


Wie in deze situatie voltijds thuis is, kan een extra ondersteuning ter waarde van 1 maand van het totale jaarbudget (1/12 of  +8,5%) inzetten voor het betalen van cash facturen. 
Het moet dan gaan over ondersteuning in een 1-op-1 relatie met de persoon met de handicap. Dat kan bv ondersteuning door Thuishulp of Gezinszorg zijn, ook als die al van voor de COVID-19 crisis langskwamen en die facturen tot nu toe met eigen middelen betaald werden (omdat het PVB volledig naar de voorziening ging). 
Je kan ook thuis ondersteuning organiseren door een familielid te vergoeden voor de geboden hulp. Dat kan via een arbeidsovereenkomst (hoewel dat redelijk omslachtig is en de tijd zeer beperkt), een interimcontract, maar ook een vergoeding onbelast bijklussen. 

De budgethouder moet zijn rekeningnummer doorgeven via een VAPH-formulier, en een overeenkomst ( met een assistent, interimaris, bijklusser, vrijwilliger...) registreren met vermelding van 'Covid-19 extra' in de taakomschrijving. Zodra de facturen betaald zijn die bij deze overeenkomst(en) horen, geeft u de kosten door aan het VAPH. Dat kan via mijnvaph.be of het formulier van de kostenstaat. Het VAPH controleert deze uitgaven en betalat ze dan terug op het doorgegeven rekeningnummer.

De gedetailleerde werkwijze kan u terugvinden op de website van het VAPH. 

Als deze werkwijze nieuw is voor u, kan de Zoom coach u hierbij stap voor stap helpen. Ook de extra kosten voor Bijstand die dit met zich meebrengt, kan u betalen met de 8,5% extra Budget. Bel gerust onze infolijn 0468/406606 voor meer toelichting of een afspraak. We kunnen u zoveel als mogelijk op weg helpen via telefoon, Whatsapp of andere communicatiekanalen.  

Volgend bericht

Recente berichten

Hoe het extra COVID-19 budget van 8,5% inzetten?

Het VAPH voorziet extra steun voor gebruikers die meerkosten ondervinden door de opvang in eigen netwerk tijdens de COVID-19 crisis. Hoe werkt dit?

TEAM ZOOM ZOEKT VERSTERKING!

We hebben een vacature voor een coach. Belangrijker dan diploma of zelfs regio is jouw bereidheid om heel ver te willen gaan om warme en betrokken bijstand te bieden.

RAADPLEEG DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER JOUW PVB/PAB EN HET CORONAVIRUS

Het VAPH bundelt veelgestelde vragen op zijn website.

MAG MIJN ASSISTENT BLIJVEN WERKEN?

Met de Corona crisis is er veel onzekerheid over wat nog mag, kan of verantwoord is.