MAG MIJN ASSISTENT BLIJVEN WERKEN?

Eerst en vooral: de PAB-assistenten behoren tot de essentiële sectoren waarvoor specifieke bepalingen gelden. Dat wil zeggen dat zij mogen blijven werken op verplaatsing, mits inachtname van de regels van social distancing (voldoende afstand houden). Dat kan alleen als de omstandigheden voldoende hygiënisch zijn en op voorwaarde dat ze zich zelf gezond voelen. 
Je mag ook niet zomaar je assistent niet meer laten komen. Als je zelf gezond bent en de omstandigheden kan bieden om verantwoord de afgesproken taken te blijven uitvoeren, kan je de overeenkomst niet zomaar opschorten.

Maar: ja, je assistent mag blijven werken als aan deze voorwaarden voldaan is.

Ga zeker in overleg met je assistent om te bespreken wat haalbaar is. Je kan je assistent niet verplichten om (al dan niet betaald) verlof te nemen. Bespreek met je sociaal secretariaat wanneer je omstandigheden van overmacht kan inroepen. 

Deze en andere veelgestelde vragen kan je ook terugvinden op de website van het VAPH

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Hoe het extra COVID-19 budget van 8,5% inzetten?

Het VAPH voorziet extra steun voor gebruikers die meerkosten ondervinden door de opvang in eigen netwerk tijdens de COVID-19 crisis. Hoe werkt dit?

TEAM ZOOM ZOEKT VERSTERKING!

We hebben een vacature voor een coach. Belangrijker dan diploma of zelfs regio is jouw bereidheid om heel ver te willen gaan om warme en betrokken bijstand te bieden.

RAADPLEEG DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER JOUW PVB/PAB EN HET CORONAVIRUS

Het VAPH bundelt veelgestelde vragen op zijn website.

MAG MIJN ASSISTENT BLIJVEN WERKEN?

Met de Corona crisis is er veel onzekerheid over wat nog mag, kan of verantwoord is.