TOEKENNING EINDEJAARSPREMIE VOOR ASSISTENTEN: ONDERNEMINGSNUMMER VERPLICHT DOORGEVEN VIA mijnvaph.be

 
Op 20 februari  (17u) werd er een nieuwe versie van mijnvaph.be opgeleverd.

Wat is er aangepast?
 
Voor de uitbetaling van de eindejaarspremie ikv VIA5 heeft de dienst budgetbesteding het ondernemingsnummer van de budgethouder nodig. Zij starten met het opvragen van het ondernemingsnummer via mijnvaph.be. Om zo snel mogelijk over deze gegevens te beschikken hebben zij onderstaande validaties toegevoegd in mijnvaph.be
 
Budgetbesteding vraagt ook om het ondernemingsnummer van de budgethouder aan te vullen voor de tewerkstelling van een familielid via een takenovereenkomst. Dit om ook voor deze budgethouders over de volledige gegevens te beschikken van de budgethouder als werkgever. 

Wanneer heeft een budgethouder een ondernemingsnummer?

Een budgethouder heeft enkel een ondernemingsnummer als hij rechtstreeks een individuele begeleider of student of een gezinslid of familie tot de 2de graad te werkt stelt.

Wat als het ondernemingsnummer gekend is? 

Het ondernemingsnummer is zichtbaar in de tab PVB ‘overzicht’ in mijnvaph.be. In dit scherm kan de budgethouder zijn ondernemingsnummer aanpassen indien nodig.

Wat als het ondernemingsnummer nog niet gekend is?
  • Bij registratie van een overeenkomst met een individuele begeleider of student of overeenkomst met een gezinslid of familie tot de 2de graad zal de budgethouder eerst zijn ondernemingsnummer moeten aanvullen. Pas daarna kan hij de overeenkomst registreren.
  • Bij registratie van kosten op een goedgekeurde overeenkomst met een individuele begeleider of student of overeenkomst met een gezinslid of familie tot de 2de graad zal de budgethouder een foutmelding krijgen. Hij moet eerst via de tab 'overzicht' zijn ondernemingsnummer registreren en dan pas kan hij kosten indienen.
 
Bovenstaande werkwijze via mijvaph.be is enkel van toepassing voor PVB. Voor PAB kan dit momenteel nog niet aangevuld worden. 
Vraag zeker hulp aan je Zoom coach als je hulp nodig hebt bij het doorgeven van je ondernemingsnummer!
 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Hoe het extra COVID-19 budget van 8,5% inzetten?

Het VAPH voorziet extra steun voor gebruikers die meerkosten ondervinden door de opvang in eigen netwerk tijdens de COVID-19 crisis. Hoe werkt dit?

TEAM ZOOM ZOEKT VERSTERKING!

We hebben een vacature voor een coach. Belangrijker dan diploma of zelfs regio is jouw bereidheid om heel ver te willen gaan om warme en betrokken bijstand te bieden.

RAADPLEEG DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER JOUW PVB/PAB EN HET CORONAVIRUS

Het VAPH bundelt veelgestelde vragen op zijn website.

MAG MIJN ASSISTENT BLIJVEN WERKEN?

Met de Corona crisis is er veel onzekerheid over wat nog mag, kan of verantwoord is.