TEAM ZOOM ZOEKT VERSTERKING!

Zoom is op zoek naar een coach (m/v/x) voor onze cliënten. De woonplaats van de gezochte coach is minder belangrijk dan zijn/haar deskundigheid en netwerk. Ideaal gezien zijn we op zoek naar iemand die onze leden in West/Oost Vlaanderen bijstaat.

Geschikte kandidaten beantwoorden aan onderstaand profiel.

  • Je kent het systeem van persoonsvolgende financiering door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en wil je hierin verder specialiseren. (ZOOM voorziet, indien nodig, een opleiding.)
  • Je begrijpt waaraan iemand met een handicap en zijn/haar netwerk belang hechten.
  • Je bent goed in luisteren en kan de noden en verwachtingen die de budgethouder met jou deelt analyseren.
  • Je hebt een open en kritische houding om het ondersteuningsplan van de budgethouder te kunnen omzetten in het best denkbare bestedingsplan.
  • Je bent in staat om op een laagdrempelige manier de juiste informatie over een soms complexe materie te verschaffen.
  • Je beschikt in jouw regio al over een sterk netwerk van organisaties en personen die met PAB- en PVB-houders werken.
  • Je vindt het belangrijk om een traject in nauwe samenwerking met de budgethouder en zijn netwerk af te leggen. Je bent empathisch en betrokken.

 

Je toekomstige job bestaat erin om huisbezoeken af te leggen en nadien – doorgaans van huis uit en af en toe op de hoofdzetel in Schaarbeek – in te staan voor de inhoudelijke en administratieve opvolging.

Ondertussen wordt er van jou verwacht dat je de nodige contacten legt om het netwerk van zorgaanbieders, assistenten en leden in jouw regio te kunnen uitbreiden.

Je houdt ervan om zelfstandig te werken, maar tezelfdertijd versterk je met je feedback het team en de binnen ZOOM al aanwezige expertise. Om de 14 dagen kom je samen met de andere teamleden voor intervisie – opvolging evoluties VAPH en werkveld – werkafspraken…

Je legt je dienstverplaatsingen af met je eigen auto/fiets of openbaar vervoer en krijgt hiervoor een vergoeding overeenkomstig de sectorafspraken. 

Het gaat om minstens een 3/4de functie, maar je kunt ook voltijds aan de slag. Tijdens de opleiding van 3 maanden bestaat de mogelijkheid om halftijds in te werken. De verloning wordt bepaald door de loonbarema’s van het Paritair Comité 319.01.

 

Stuur je motivatiebrief + CV tav Bert Goossens, Coordinator Zoom vzw op info@zoomvzw.be

Voor meer toelichting over onze vacature: 0468/406 606.

Gesprekken worden gepland vanaf half mei; in diensttreding zo snel als haalbaar.

Je vindt onze vacature op de website van de VDAB

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Hoe het extra COVID-19 budget van 8,5% inzetten?

Het VAPH voorziet extra steun voor gebruikers die meerkosten ondervinden door de opvang in eigen netwerk tijdens de COVID-19 crisis. Hoe werkt dit?

TEAM ZOOM ZOEKT VERSTERKING!

We hebben een vacature voor een coach. Belangrijker dan diploma of zelfs regio is jouw bereidheid om heel ver te willen gaan om warme en betrokken bijstand te bieden.

RAADPLEEG DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER JOUW PVB/PAB EN HET CORONAVIRUS

Het VAPH bundelt veelgestelde vragen op zijn website.

MAG MIJN ASSISTENT BLIJVEN WERKEN?

Met de Corona crisis is er veel onzekerheid over wat nog mag, kan of verantwoord is.