VERPLICHTE EINDEJAARSPREMIE VOOR PERSOONLIJKE ASSISTENTEN

Verplichte Eindejaarspremie voor persoonlijke assistenten 

In de sector die tewerkstelling van Persoonlijke Assistenten regelt, is een nieuwe regeling voor uitbetaling van een eindejaarspremie onderhandeld. Er is nog geen duidelijkheid over het juiste minimumbedrag, wel dat de eindejaarspremie betaald moet worden.
Het VAPH meldt dat de premie maar begin 2020 terugbetaald kan worden. PVB/PAB houders moen hun Voorschot of Werkkapitaal gebruiken of overschrijden om de premie tijdig te betalen in 2019. Uw sociaal secretariaat berkent de hoogte van de premie, bij uw Zoom coach krijgt u ondersteuning over hoe de terugbetaling daarvoor verloopt zodra dit helemaal wettelijk geregeld is. 
De officiële melding op de website van het VAPH vindt u hier

Onder voorbehoud van de beslissing van de Vlaamse Regering zal het VAPH een tegemoetkoming uitbetalen aan budgethouders om de eindejaarspremie te bekostigen.

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

ZORGCONTINUITEIT na MFC vanaf 2020

VAPH ondersteuning via MFC wordt automatisch omgezet naar PVB vanaf 2020

VERPLICHTE EINDEJAARSPREMIE VOOR PERSOONLIJKE ASSISTENTEN

Eindejaarspremie voor Assistenten vergoed na VIA5 akkoord. Uitbetaling extra premie door het VAPH begin 2020.

Nieuwe tarieven voor intensieve bijstand ZOOM vanaf 1 januari 2020

Zoom past de prijs voor bijstand aan. We blijven wel bij de voordeligste bijstandsorganisaties!

Aandachtpunten Beroepsprocedure tegen CF2 bij de Arbeidsrechtbank

Samenvatting van aanbevelingen en aandachtspunten voor wie een beroepsprocedure overweegt tegen daling of schrapping PVB bij CF2