Nieuwe tarieven voor intensieve bijstand ZOOM vanaf 1 januari 2020

Zoom groeit. Meer leden, meer coaches. Ook volgend jaar weer.

En dus moet ook de organisatie mee kunnen groeien.
Voor 2020 investeren we in de eerste plaats in een extra coach, om meer mensen in hun regio door een specialist te laten bijstaan. Dat vraagt ook een grotere adminsitratieve ondersteuning. Onze website moet meer info bevatten. We gaan meer infosessies organiseren.


Een grotere bijstandsorganisatie wil ook meer beleidsmatige taken opnemen. Ook die tijd moet betaald worden.
Maar zelfs met aangepaste tarieven blijft ZOOM vééél voordeliger dan de grotere bijstandsorganisaties: € 60 voor een uur bijstand, € 30 forfait voor verplaatsing!
Het lidgeld blijft € 50 per jaar.

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

ZORGCONTINUITEIT na MFC vanaf 2020

VAPH ondersteuning via MFC wordt automatisch omgezet naar PVB vanaf 2020

VERPLICHTE EINDEJAARSPREMIE VOOR PERSOONLIJKE ASSISTENTEN

Eindejaarspremie voor Assistenten vergoed na VIA5 akkoord. Uitbetaling extra premie door het VAPH begin 2020.

Nieuwe tarieven voor intensieve bijstand ZOOM vanaf 1 januari 2020

Zoom past de prijs voor bijstand aan. We blijven wel bij de voordeligste bijstandsorganisaties!

Aandachtpunten Beroepsprocedure tegen CF2 bij de Arbeidsrechtbank

Samenvatting van aanbevelingen en aandachtspunten voor wie een beroepsprocedure overweegt tegen daling of schrapping PVB bij CF2